Geef boeren de ruimte bij invulling natuurbeleid

landbouwwoensdag 23 januari 2013 10:01

De ChristenUnie pleit voor meer ruimte voor agrariërs bij de invulling van natuurbeleid. Kamerlid Carla Dik-Faber riep staatssecretaris Dijksma tijdens de behandeling van de landbouw- en natuurbegroting op om samen met boeren te kijken wat werkt. Dik-Faber: ,,Natuur en landbouw kunnen prima samengaan. Ga bij de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden en de uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur niet terug naar de tekentafel, maar ga juist aan de keukentafel in gesprek met boeren en natuurbeschermers om samen te kijken wat werkt.”

Elk land van de Europese Unie moet een gedeelte van haar land aanwijzen als Natura 2000-gebied. In deze gebieden gelden strikte eisen om de natuur te beschermen. ,,De huidige koers  is echter te rigide, vind Dik-Faber. ,,Deze  legt te sterk de nadruk op instandhouding in plaats van behoud door ontwikkeling. De praktijk laat zien dat het Natura 2000-concept in de huidige vorm slecht werkt. Er zijn nog maar 3 beheerplannen definitief vastgesteld en er moeten nog 100 gebieden definitief worden aangewezen.”

Ecologische Hoofstructuur

Mede door inzet van de ChristenUnie in het Lenteakkoord is er extra geld voor natuur. Dik-Faber is  blij met de ambitie van dit kabinet: een robuuste EHS inclusief ecologische verbindingszones, waarbij de internationale doelen leidend zijn. ,,Samenwerking in regionale gebiedsprocessen (Europa) is succesvol. Laten we werken aan een realistische EHS op basis van lokaal draagvlak. Het is nu zaak dat de provincies snel duidelijkheid krijgen over de nieuwe kaders. Het moet afgelopen zijn met het zwabberbeleid van het Rijk, zodat provincies en gebiedspartijen het vertrouwen krijgen om met de realisatie van de EHS aan de slag te gaan.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari