Opnieuw geboren tot een levende hoop

donderdag 31 januari 2013 12:08

 

opnieuw geboren tot een levende hoop     .
uit het begin van 1 Petrus .


 

Lieve mensen,

Born Again to a Living Hope”. Zo staat dit derde vers uit de eerste brief van Petrus als een titel boven een perikoop in de English Standard Version. Ik vind terecht, want wat Petrus daar zegt is ongekend. Waar ik soms denk dat hoop ver weg is, brengt Petrus het heel dichtbij. Eerst zegt hij dat hij Jezus kent als Heer en meteen daarna prijst hij de Vader van die Heer. Wat is de kern van die lof? Dat God de oorzaak is van een belangrijke verandering: doordat Jezus opstond uit de dood zijn wij opnieuw geboren. Dat is nogal wat. En wát zegt hij van de geboren kinderen? Waartoe zijn ze geboren? Ligt er een prinsje in de wieg? Ja het leeft en het is een levende hoop. Dat is haast ongelofelijk. Waar ik op zoek zou gaan naar een teken van hoop buiten mijzelf, prijst Petrus God omdat wij dat teken zelf zijn. Je zou er zo overheen lezen, maar Petrus gaat later nog even door op die wonderlijke geboorte: “verlang als pasgeboren kinderen naar de echte melk!” 2:2 Dat wij zo geboren zijn komt door de Vader: Hij liet Jezus uit de dood opstaan en wij geloven dat.

Door dat geloof kunnen we het Petrus nazeggen: “we zijn in Gods ontferming aangenomen” 2:10.  Als Petrus ons oproept om ondanks tegenstand en lijden trouw te blijven in dat geloof zien we ook hoe de hoop vruchtbaar kan worden. Hij heeft het ook over anderen – mensen die niet geloven – en van hen zegt hij: opdat zij God mogen verheerlijken. In de NBV: “Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken” 2:12

Dat dit allerminst een gemakkelijke zaak is, is u wel bekend. De ontvangers van die brief hebben het moeilijk en voor hun tegenstanders bestaat er geen redding zonder gehoorzaamheid aan het Evangelie. Maar bij dat alles is beslist dat ene ook het benoemen waard: Petrus wijst zijn lezers op hun nieuwe identiteit. De opstanding van Jezus veranderde ons paspoort: “to a  living hope”.

 

Dank en gebedspunten

Het eerste dankpunt ligt voor de hand. We kunnen – net als Petrus – God danken voor zijn barmhartigheid en dat Hij ons redt, dwars door moeilijke tijden heen.

 • dank God dat Hij beschermt en er voor zorgt dat u uw eeuwige erfenis niet verliest (1:4-6)
 • dank dat Hij ons gezamenlijk redde  “Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk” (2:10)
 • bid dat de gelovigen oprecht en innig van elkaar blijven houden (1:22 en 4:8)


A toi la gloire o ressuscité !
A toi la victoire pur l'eternité !

Aan u de glorie, o herrezene!
Aan u de overwinning, in eeuwigheid!


Herkent u de eerste regels van dit loflied? Ons koningshuis laat het vaak zingen bij plechtige gelegenheden. Het past prachtig bij Petrus’ brief. Zou ik nog vrezen? Hij, Jezus, leeft voor altijd.

 • dank voor het persoonlijk geloof binnen ons koningshuis
 • dank voor de toewijding en trouw waarmee koningin Beatrix haar volk gediend heeft
 • dank voor prins Alexander die bereid is om haar taak over te nemen
 • bid ook voor prins Friso en zijn vrouw Mabel, dat God hun hoop moge versterken

Christenvervolging en andere vervolgingen
Sommige van onze Kamerleden komen soms in een land waar christenen worden vervolgd. Je kunt er niet aan wennen! Je kan wel blijven hopen dat elke vervolging hoe dan ook tijdelijk is:
de Heer komt terug! In de tussentijd zijn Kamerleden wel verantwoordelijk voor wat ze kunnen doen; niet alleen voor christenen. Ook anderen die leven volgens hun geweten en opkomen voor recht en waarheid kunnen zo maar vervolgd worden en dus uitzien naar verandering. Telkens als zulke zaken ter sprake komen moet je daar wijs op in kunnen spelen. Uw gebed ondersteunt dat.

 • dank voor de betrokkenheid van onze Kamerleden en bid hun wijsheid toe!
 • bid voor hen die zelf vervolgd worden, dat ze de hoop zullen vasthouden
 • toen Jezus veel angst had ontving Hij kracht van een engel,  bid dus voor zulke bijstand
 • vraag ook of we onze eigen moeilijke situaties in het juiste perspectief mogen zien.

Werving nieuwe voorzitter ChristenUnie
De wervingscommissie voor een nieuwe partijvoorzitter is met goede moed aan de slag gegaan. Het is natuurlijk best heel erg spannend. Komen er kandidaten die voldoen aan de gewenste criteria? Wie zal het bestuur straks op het congres van zaterdag 13 april kunnen voorstellen?

 • dank voor de vrijheid in het land, dat dit bestuurswerk zonder vrees gedaan kan worden
 • bid voor wijsheid in de wervingscommissie, voor goede gesprekken die inzicht geven
 • bid dat de Heer er zijn zegen aan geeft, vraag om een partijvoorzitter naar Zijn wil

Verstandig bezuinigen
Dat het nu even anders moet is wel duidelijk, maar hoe? Bij de bezuinigingen voor wegen en sporen bijvoorbeeld mist de ChristenUnie nog een duidelijke strategie bij staatssecretaris en minister. Carla Dik-Faber: “De minister kiest blijkbaar liever voor uitstellen dan voor aanpassen of afstellen van plannen”. De regering onderhandelt met de bestuurders van de provincies, maar de Staten- en Kamer zijn nog niet geïnformeerd, terwijl “alles wel in de kranten staat”.

 • bid voor visie binnen de regering, voor kleine wonderen die tegenstellingen overbruggen
 • dank en bid voor de communicatie tussen regering en Kamer en met de maatschappij
 • bid voor moed om te kiezen voor oplossingen die perspectief geven voor de lange termijn

Regeringsbeleid uitwerkingen
Een hete soep wordt meestal anders gegeten dan dat hij opgediend wordt. Het kinderpardon waarmee de regeringspartijen afspraken dat  er een regeling komt voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en hier zijn geworteld lijkt minder gunstig uit te vallen dan gedacht. Volgens een nieuwe doorrekening van een afspraak in het regeerakkoord zou het bedrijfsleven niet honderdduizend maar 170 duizend gehandicapten moeten aannemen, hiervan 40 duizend bij de overheid. Hoe gaat men dat oplossen?

 • dank voor het algemeen besef dat kwetsbare burgers extra steun behoeven
 • bid voor de hier geboren jongeren die geen staatsburger zijn maar wel een plek behoeven
 • bid voor ondernemers en ambtenaren, dat ze creatieve oplossingen vinden en uitvoeren

met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed 

 

 (terug naar boven)

Printversie (downloads) op www.christenunie.nl/gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari