Bijdrage Arie Slob aan het plenair debat over de speech van de Britse premier Cameron

05-02-2013 00:00 05-02-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan een plenair debat met minister-president Rutte en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Debat over de speech van de Britse premier Cameron

Kamerstuk:    21 501 - 20

Datum:            5 februari 2013

De heer Slob (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is het toch wel redelijk uniek dat wij als parlement debatteren over een speech van een Prime Minister uit Groot-Brittannië, dat we daar een kabinetsreactie op vragen en daar uitgebreid met elkaar over spreken. Daar zit misschien ook wel een aanmoediging in voor onze eigen minister-president om eens te proberen of dat aan de overkant van de plas ook zou lukken.

Kijkend naar de inhoud van de speech van minister-president Cameron denk ik dat er ook zeker reden is om daarover met elkaar te spreken. Die speech en de inhoud ervan kwamen voor ons niet helemaal uit de lucht vallen. Wij werken in het Europees Parlement samen met de partij van David Cameron en ook wij hebben al lange tijd geconstateerd dat er bij de Britten een groeiend ongemak en een gevoel van onvrede was over de koers van Europa, maar met name over de positie die hun eigen land in Europa en de Europese Unie innam.

In de afgelopen jaren hebben wij vooral gediscussieerd over de euro en het behoud van de euro. Daarvoor valt natuurlijk wel iets te zeggen, maar daar is heel veel energie naartoe gegaan. We weten ook dat de Europese Unie niet volledig samenvalt met de landen die tot de eurozone behoren. Met name Groot-Brittannië, dat daarbuiten staat, heeft daaraan een groeiend ongemak overgehouden, omdat de discussie over het behoud van de euro, met allerlei extra bevoegdheden die daarvoor naar Europa zouden moeten gaan, ook de positie van de instituties raakt van de landen die niet tot de eurozone behoren. Denkend aan de analyse van het kabinet van de speech van Cameron, maar ook aan wat de heer Samsom net eerlijk zei -- namelijk dat hij die speech misschien verkeerd heeft begrepen -- vind ik dat we met de spade nog iets dieper moeten gaan zitten. Onder deze speech ligt namelijk dat grote ongemak, die groter wordende kloof tussen de landen die wel tot de eurozone behoren en de landen die niet tot de eurozone maar wel tot de Europese Unie behoren. Volgens mij is dat de kern van de speech en de reden waarom hij op die manier naar buiten is getreden.

In Europa moeten we ervoor oppassen dat door al onze discussies Europa en de Europese samenwerking louter en alleen tot een soort monetair project verworden, wat ze dus niet zijn. Cameron geeft in zijn speech aan dat die Europese samenwerking belangrijk is voor vrede en veiligheid, voor de interne markt; daar ligt ook de basis voor de Europese samenwerking. Laten we ervoor oppassen dat de discussies over de euro en alles wat we verder doen, een bom onder die samenwerking worden. Ik vraag het kabinet om daarop alert te zijn, ook in zijn bijdragen in Europa. Als dat het geval is, hebben we in Europa namelijk pas echt schade. Ik verzoek het kabinet ook om zich er maximaal sterk voor te maken dat een land als Groot-Brittannië bij de Europese Unie wordt gehouden en om ervoor te zorgen dat het evenwicht wordt bewaakt bij wat wij voor de euro doen en hoe wij breder in de Europese Unie actief zijn.

Er is ook discussie over het takenpakket van Europa. Het is goed dat wij daar met elkaar over spreken. Ik ben blij met de bijdrage van het CDA over dat lijstje. Niet alles op dat lijstje heeft onze instemming, maar het is goed dat ons parlement daarover nadenkt. Ik heb in mijn binnenzak ook nog een lijstje zitten, dat overigens al een paar maanden oud is en waarop een groot aantal onderwerpen staat waarnaar kritisch kan worden gekeken, ook wat betreft het Europees geld dat erin wordt gestoken en de verantwoordelijkheden die ermee samenhangen. Als het kabinet geïnteresseerd is, kan het dat lijstje krijgen.

Tot slot. De exitcondities met betrekking tot de euro zijn aan dit debat toegevoegd. Wij hebben daarover een brief van het kabinet gekregen. De Kamer heeft in december breed uitgesproken dat het kabinet zich actief moet opstellen bij de formulering van de exitcondities voor de euro. Een van de eerste publieke uitspraken van de nieuwe minister van Financiën was: daar willen we het niet meer over hebben, geen exit uit de euro. We hebben nu een heel slap briefje gekregen -- en dat paste wel een beetje bij die andere brieven -- waarin eigenlijk staat dat het kabinet er wel mee aan de slag gaat. Ik ben benieuwd wanneer de Kamer daarvan de resultaten kan zien, want dit lijkt ons een heel zinnige discussie.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari