Inbreng schriftelijk overleg Arie Slob inzake maatregelen zorg Caribisch Nederland 2013

07-02-2013 00:00 07-02-2013 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Maatregelen zorg Caribisch Nederland 2013

Kamerstuk:    31 568

Datum:            7 februari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie maken zich zorgen over het bezuinigingsplan voor Caribisch Nederland (CN). Deze leden begrijpen dat er ook goed naar de stijgende zorgkosten in CN gekeken moet worden. Deze leden willen dan ook graag meer inzicht in de oorzaak van de stijgende zorgkosten op de eilanden. De Eerste Kamer heeft op dit  punt ook vragen gesteld. Er is aan de minister gevraagd het respectieve aandeel in deze stijging aan te geven van 1) de veranderde wisselkoersen Euro-dollar; 2) een te lage raming van het oorspronkelijke budget; 3) een inhaalslag om het zorgsysteem op niveau te brengen (waaronder de investeringen in medische apparatuur in het ziekenhuis Mariadal en de kosten voor het uitzenden van medisch specialisten vanuit Europees Nederland); 4) tijdelijke maatregelen waaronder gebitssanering 5) de insulaire en kleinschalige situatie op de eilanden van Caribisch Nederland; 6) de medische uitzendingen 7) de invloed van expats/inwoners afkomstig uit Europees Nederland op de kosten voor de gezondheidzorg en 8) andere oorzaken? Deze leden willen op dezelfde vraag een antwoord.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen nadere toelichting op het initiële besluit van 21 december om een ingangsdatum van 1 januari 2013 te hanteren. Achteraf wordt in de brief gesteld, dat er geen gelegenheid was om te anticiperen op de nieuwe situatie. Hierdoor is besloten om de maatregel met een half jaar uit te stellen. Ook is er sprake van een overgangsregeling. Wat houdt deze overgangsregeling precies in? Hoeveel mensen maken gebruik van deze regeling? Wordt er in dit half jaar ook gekeken naar alternatieven voor de bezuinigingen? Deze leden vragen zich af waarom de minister in eerste instantie het idee had dat er niet geanticipeerd hoefde te worden? Welke afspraken zijn er voor dit half jaar gemaakt? Hoe verwacht de minister dat er wordt geanticipeerd op de maatregelen?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat in tegenstelling tot Nederland er geen aanvullende verzekeringsmogelijkheid in CN. Dit heeft onder andere gevolgen op de bezuinigen op de fysiotherapeutische zorg.  Door de bezuiniging zal fysiotherapeutische zorg voor de eigen rekening van de bewoners komen. Deze leden ontvangen signalen dat mensen dit niet zonder aanvullende verzekeringsmogelijkheden zelf kunnen betalen. Op welke termijn wordt het mogelijk een aanvullende zorgverzekering in CN af te sluiten?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat de aankondiging van deze bezuiniging  bij veel bewoners angst heeft bezorgd.. Op welke wijze kunnen de bewoners van CN straks, na 1 juli toch gebruik maken van fysiotherapie? Bestaat er een risico op het geheel verdwijnen van de beroepsgroep fysiotherapie in CN? Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Is er met het opstellen van de bezuinigingen rekening gehouden met het feit dat er geen revalidatiecentrum in CN? Is er ook rekening gehouden met het feit dat fysiotherapeuten verantwoordelijk zijn voor de zorg in bejaardentehuis en de (postoperatieve- en (poli)klinische) zorg in het ziekenhuis? Is een vergelijking met een gemiddelde praktijk in Nederland wel realistisch? Welke kostenstijging voorziet de minister wanneer patiënten deze zorg buiten het eigen eiland moeten zoeken of wanneer door het ontbreken van deze zorg in de toekomst gezondheidsproblemen ontstaan?

Begrijpen deze leden het correct als dat fysiotherapie na een ziekenhuisopname wel vergoed blijft binnen het basispakket?

In hoeverre is er rekening gehouden met het feit dat door deze maatregel patiënten langer klinisch opgenomen zullen worden? Zijn de bezuinigingen op fysiotherapeutische zorg dan wel bezuinigingen, of zullen de kosten elders stijgen, waardoor de bezuiniging teniet gaat?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari