Inbreng Arie Slob inzake Contractonderhandelingen GGZ-sector

woensdag 27 februari 2013 00:00

Inbreng van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Contractonderhandelingen GGZ-sector

Onderwerp:   Contractonderhandelingen GGZ-sector

Kamerstuk:    25 424

Datum:            27 februari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben de reactie van de minister gelezen over de signalen uit het ggz-veld over de contractonderhandelingen tussen ggz-instellingen en zorgverzekeraars. Deze leden vragen zich af, gezien de korte reactie of de urgentie van de situatie wordt onderkend? Hoe komt het dat de onderhandelingen tussen de GGZ instellingen met de zorgverzekeraars zo moeizaam verloopt?  Op welke wijze voelt de minister zich verantwoordelijk voor de wijze waarop onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verlopen? Ziet de minister in dat de tijd dringt? Voor 1 maart moeten er immers productieafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden ingediend. Wat gebeurt er als er geen afspraken zijn gemaakt voor 1 maart? Zorgverzekeraars geven aan dat wanneer de onvoorziene kosten meevallen dat er ruimte komt voor aanvullende afspraken. Op wat voor een termijn is er duidelijkheid over de mogelijke overschrijdingen of meevallers  over de declaraties over 2012?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari