Bijdrage debat VAO Schuldhulpsanering

05-04-2006 16:34 05-04-2006 16:34

Tineke Huizinga-Heringa:

Mijnheer de voorzitter. De staatssecretaris weet dat mijn fractie zich steeds erg druk heeft gemaakt over het certificeren van de particuliere schuldhulpverleningsorganisaties. In het debat dat wij daarover onlangs hebben gevoerd, hebben wij de staatssecretaris gevraagd hoe het ermee stond en of het geen tijd werd om wat meer met de vuist op tafel te slaan. Er ligt nu een motie van mevrouw Van Gent en de heer De Wit waarin een einddatum wordt genoemd. Daarin wordt de staatssecretaris gevraagd om in te grijpen als het januari 2007 niet voor elkaar is. Wij voelen voor de motie en zullen haar steunen. Er zal echter meer moeten gebeuren. De staatssecretaris zal ook de particuliere schuldhulpverleners een steun in de rug moeten geven. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat personen met schulden goede hulpverlening zouden moeten verkrijgen als zij cliënt worden van een instantie ten behoeve van de schuldhulpverlening;

overwegende dat er naast de leden van de RVVK vele verschillende organisaties in de particuliere schuldhulpverlening operationeel zijn;

overwegende dat er geen keurmerk is voor dit soort bureaus;

verzoekt de regering om € 100.000 beschikbaar te stellen voor certificering, zodat de sector schuldhulpverlening zelf zorg kan dragen voor zijn certificering;

en op de sector zelf op dat nog dit jaar te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Huizinga-Heringa, Koomen en Noorman-den Uyl. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (24515).

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari