Bijdrage debat Stand van zaken TCI

05-04-2006 16:36 05-04-2006 16:36

Arie Slob:

Voorzitter. Ik dank de minister voor haar beantwoording in de eerste termijn. Zij heeft het beeld voor het grootste deel bevestigd dat ik in mijn eerste termijn verwoordde; het gaat in grote lijnen echt goed met de uitvoering van de aanbevelingen. Wij zullen die lijn verder moeten doortrekken. De fractie van de ChristenUnie heeft wel moeite met de wijze waarop het kabinet omgaat met de aanbeveling over de Wet FES. Het is inmiddels april; wij weten dat het heel snel gaat in de laatste fase van deze kabinetsperiode. Het lijkt ons alleen daarom al reëel dat de Kamer een initiatiefwetsvoorstel indient. Wij moeten nu niet veel langer wachten op allerlei adviezen en omtrekkende bewegingen die het kabinet maakt. Wij merken weinig wil om eruit te komen op de wijze die de Kamer heeft voorgesteld. De Kamer moet daarom hierin haar eigen verantwoordelijkheid nemen. De fractie van de ChristenUnie zal zo'n initiatiefwetsvoorstel mede ondertekenen.

Wij zijn blij dat er met de structuurvisie van de Zuiderzeelijn nu snel meer duidelijkheid komt uit de boezem van het kabinet. Die duidelijkheid is heel lang uitgebleven en dit heeft geleid tot grote onzekerheid bij veel partijen. Het is daarom belangrijk dat er klare wijn wordt geschonken. Ik hoop dat de Kamer in haar agenda snel ruimte maakt om dit te behandelen, want deze zaak moet niet nog langer blijven doorsudderen.

Ik ben blij met de toezegging dat er een brief komt van minister Pechtold over contacten tussen Kamerleden en rijksambtenaren. Ook ik denk dat hij die brief snel kan versturen; een en ander hoeft niet veel om het lijf te hebben. Ik hoop dat hij de Kamer snel kan informeren zodat wij ook deze aanbeveling op een bevredigende wijze kunnen "aftikken", met name met het oog op de toekomst. Zaken lopen misschien nu wel goed, maar wij weten niet alles over wat er op dit moment gebeurt in de contacten tussen Kamerleden en rijksambtenaren. Wij willen dit met het oog op de toekomst ook in de stukken goed borgen, zodat ook in volgende periodes de lijn wordt voortgezet die de Kamer heeft uitgezet met het TCI-rapport.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari