Cursus vrijheid: Vrijheid is cruciaal.. maar niet alles

cursusvrijheid tumb2vrijdag 29 maart 2013 16:56

De WI-medewerkers geven regelmatig cursussen en lezingen in het land. Afgelopen weken gaf Geert Jan Spijker bijvoorbeeld de cursus Vrijheid, in Gouda. De cursus Vrijheid wordt verzorgd in samenwerking met het ChristenUnie Opleidingscentrum.

In Nederland kennen we een aantal partijen die de waarde 'vrijheid' in hun partijnaam hebben, denk aan PVV en VVD. Zijn dat dan ook meteen de partijen die vrijheid het belangrijkst vinden? Om wat voor vrijheid gaat het dan eigenlijk? En: wat heeft de ChristenUnie met vrijheid? De CU staat meer bekend vanwege betutteling - denk recent aan het rookverbod - dan om haar vrijheidsstreven. Terecht? In de cursus Vrijheid wordt op deze vragen ingegaan. Daarnaast krijgt de godsdienstvrijheid veel aandacht.

De rechtsstaat neemt een centrale plek in in het denken over vrijheid. De overheid blijft een gevaar en moet gebonden zijn aan wetten, aan recht. Een rechtsstaat is niet hetzelfde als een democratie. Immers, de rechtsstaat kan met meerderheid van stemmen worden afgeschaft. De meerderheid kan minderheden het leven behoorlijk zuur maken door hun vrijheden in te perken. Hoe is dat in Nederland? Staat de vrijheid in ons land onder druk? Als we kijken naar de ruimte die wij hebben in Nederland mogen we tevreden zijn. We kunnen gaan en staan waar we willen, en grotendeels ons leven inrichten zoals we dat wensen. Christenen kunnen naar de kerk als ze dat willen, kunnen eigen scholen en politieke partijen oprichten (die ook nog eens overheidssubsidie ontvangen).

Geen vuiltje aan de lucht dus? Tevredenheid betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Er zijn wel degelijk trends die de verkeerde kant op gaan. De godsdienstvrijheid wordt door steeds minder mensen begrepen en een seculiere elite wil graag af van bepaalde orthodoxe uitingen en gedragingen. Die treffen niet alleen christenen. Denk aan de debatten rondom ritueel slachten en jongensbesnijdenis. De ChristenUnie staat voor geestelijke vrijheid van alle stromingen en ziet dit als een algemeen belang. Ieder mens moet zijn leven kunnen inrichten op basis van zijn of haar diepste overtuigingen.

Vrijheid spreekt niet vanzelf. Ze is verworven in een lange strijd, maar daarmee geen gegarandeerd bezit. De mate waarin een land vrij is hangt af van hoe burgers met elkaar omgaan en hoe goed instituties zijn. De politiek heeft een belangrijke rol in het bewaken van vrijheid. In de cursus wordt aan de hand van het nieuws van alledag ingegaan op wat de politiek wel en (vooral ook) niet zou moeten doen. De cursus is daarmee interessant voor zowel actieve politici als mensen die meer algemeen geïnteresseerd zijn in christelijke politiek.

Geert-Jan Spijker is adjunct-directeur van het Wetenschappelijk Instituut. 

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari