Bijdrage debat Wijziging wet Lijkbezorging

donderdag 06 april 2006 09:23

Arie Slob:
Voorzitter. De minister heeft lange tijd moeten wachten op dit overleg, maar wij wachten zelf ook al heel lang op de herziening van de Wet op de lijkbezorging. Ik heb namens mijn fractie bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken gezegd dat de urgentie van herziening bij ons heel groot is. Ik heb toen namens mijn fractie een aantal onderwerpen genoemd, onder andere de grafrusttermijnen, die voor ons onderdeel moeten zijn van de herziening. Ik weet dat bij mijn collega Van der Staaij, die hier nu niet kan zijn, dezelfde onderwerpen spelen en dat hij dezelfde urgentie voelt.

Ik heb dan ook mijn naam gezet onder de motie die zojuist is ingediend om de minister toch tot spoed te manen. Wij hebben nu wel lang genoeg gewacht. Bij de begrotingsbehandeling heb ik moties die ik bij mij had, niet ingediend omdat de minister toen toezegde dat het niet al te lang meer zou duren. Gaat het hem ook echt lukken om nu zo snel mogelijk de herziening bij de Kamer in te dienen? Dan kunnen wij de noodzakelijke discussies die wij over onderdelen van deze wet moeten voeren, echt goed met elkaar voeren en afronden, zodat ook in de praktijk zaken zo kunnen gaan lopen zoals wij dat graag zien bij dit belangrijke wetsvoorstel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari