Inbreng Arie Slob inzake Uitnodiging veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen

28-03-2013 00:00 28-03-2013 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Uitnodiging veldpartijen voor alternatieve pakketmaatregelen

Kamerstuk:    29 689

Datum:            28 maart 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben op 10 februari de oproep van de minister gezien waarin aan het zorgveld werd gevraagd om mee te denken over het realiseren van pakketmaatregelen. Deze leden lezen dat de minister optimistisch is over de uitkomst van de voorstellen. Deze leden vragen de minister verslag te doen van de bespreking die heeft plaatsgevonden in de eerste helft van maart. Als het goed is zijn er afspraken gemaakt over de wijze van organiseren en het te volgen tijdspad. Graag ontvangen deze leden hierover nadere informatie.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen ook aandacht voor het volgende: Hoe wil het kabinet met het verkleinen van het basispakket de toegankelijkheid van zorg blijven borgen?  Deze leden merken op dat er ook een vraag in het veld leeft om te alternatieve voorstellen in kaart te brengen, hoe staat de minister hier tegenover? Ziet de minister mogelijkheden om de financiële opgave van €1,5 miljard te verlagen wanneer er andere bezuinigingen tegenover staan? Op welke wijze wordt het voorkomen van over- en onder behandelingen meegenomen bij het pakketadvies? Kan er duidelijkheid gegeven over de ramingen van de uitgavengroei van het door het CvZ uitgevraagde advies over ‘onbetwistbare ggz’? Tot slot vragen deze leden of er in het proces waarbij organisaties kunnen meedenken nog steeds naar bezuinigingen wordt gezocht middels het kijken naar een ‘lage ziektelast’? Zo ja,  hoe staat de minister erin dat het CvZ dit als niet begaande weg heeft bestempeld? Kan de lage ziektelastbenadering op lange termijn leiden tot een kostenverhogend effect, door uitgesteld medisch handelen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari