ChristenUnie stelt vragen over kinderarbeid bij financiering van bouwprojecten in India

kinderarbeidvrijdag 03 mei 2013 08:12

Kamerlid Joël Voordewind heeft vragen gesteld aan minister Ploumen over het bericht dat er Nederlands hulpgeld wordt ingezet voor kinderarbeid in India. Voordewind wil een reactie van de minister en wil dat zij actie onderneemt om toezicht te verbeteren.

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over financiering van bouwprojecten in India waar schending van arbeids- en kinderrechten plaatsvindt.

  1. Kent u het bericht 'Nederlands hulpgeld naar kinderarbeid in India' (NRC, 1 mei 2013, http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/01/nederlands-hulpgeld-naar-kinderarbeid-in-india/)?
  2. Welk aandeel heeft Nederland in de Asian Development Bank (ADB) en hoeveel draagt Nederland financieel bij?
  3. Wat is uw reactie op het onderzoek van lokale vakbonden, ondersteund door vakcentrale FNV en de internationale Global Unions Federation, waaruit blijkt dat kinderarbeid, uitbuiting en andere schending van arbeidsrechten plaatsvindt bij projecten die door de ADB gefinancierd worden?
  4. Bent u met mij van mening dat de ADB onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om  schending van arbeidsrechten te voorkomen en te bestrijden en daarbij stakeholders als vakbonden te betrekken, aangezien de ontwikkelingsbank in een reactie meldt dat de verantwoordelijkheid bij de lener ligt en niet bij de bank?
  5. Op welke manier wilt u de inzet in uw beleidsnota op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de naleving van de OESO-richtlijnen en ILO-normen en inzet op due diligence in deze situatie toepassen?
  6. Welke rol kan een ‘labour desk’ spelen bij het verbeteren van klachtenbehandeling en monitoring van projecten? Bent u bereid in te zetten op dit instrument om ‘acces to remedy’, zoals voorgesteld in het Ruggie-framework, toe te passen? Bent u bereid om, net als bij de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank, in te zetten op transparantie, een klachtenmechanisme en een sanctiemechanisme?
  7. Welke actie onderneemt u om toezicht en sanctionering te verbeteren bij ADB-projecten, aangezien Nederland donor en aandeelhouder van de ADB is? Wat is uw inzet bij de aandeelhoudersvergadering van de ADB in Delhi en welke resultaten hebt u geboekt? 
  8. Bent u bereid ook het beleid van de Wereldbank en andere regionale banken waaraan Nederland bijdraagt te toetsen op de aandacht die wordt besteed aan het voorkomen en bestrijden van het schenden van arbeidsrechten en zo nodig u in te zetten voor verbetering daarvan?

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari