Presentatie rapport 'gerechtigheid' door Oege Jacob Brouwer

oege_331-05-2013 17:28 31-05-2013 17:28

Stagiair Oege Jacob Brouwer, student aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, heeft 28 mei jl. zijn bachelorstage bij het WI afgerond. Hij leverde een inhoudsrijk rapport over het begrip ‘gerechtigheid’, centraal in de christelijke politiek. Zelf vat hij dit rapport hieronder samen.

Geïnteresseerden die dit rapport graag ontvangen, kunnen contact opnemen via robnijhoff[at]christenunie.nl.

In zijn eindpresentatie (foto) wist hij Bijbelse lijnen en actuele literatuur soepel te verbinden. Een van zijn conclusies: vereng bij de overheidsreactie op armoede de blik niet tot welvaartsniveau (koopkracht); al in het Israël van het Oude Testament was de regelgeving rond hulp aan de arme erop gericht om zijn participatie in de samenleving te herstellen.

“Veel mensen zullen het erover eens zijn dat het nastreven van gerechtigheid een belangrijke taak is van de overheid. Een onderdeel hiervan is de sociale gerechtigheid. Maar wat wordt bedoelt met die laatste vorm van rechtvaardigheid? Gerechtigheid is een groot begrip dat op zeer uiteenlopende wijze ingevuld wordt. In deze paper zal ik op oriënterende wijze een aantal belangrijke thema’s bespreken die van belang zijn in het denken over sociale gerechtigheid vanuit een christelijk perspectief. 

Een belangrijke pijler voor gerechtigheid in de christelijke politiek is de waardigheid van de mens. Deze mens is ten diepste een relationeel wezen, zij moet zelfstandig invulling kunnen geven aan haar relaties. Om dat te kunnen doen is het nodig dat de mens de mogelijkheid heeft om te kunnen participeren in de samenleving. Daarvoor moet niet enkel gelet worden op het financiële aspect, maar behoort een breder perspectief als insteek genomen te worden. Om hier concreet invulling aan te geven kan de capability approach van Amartya Sen erg behulpzaam zijn binnen een groter geheel van denkers als Kuyper en Dooyeweerd die in de traditie van de ChristenUnie staan.”   

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari