Van Dalen wil radicale koerswijziging Europees Egypte-beleid

107dinsdag 18 juni 2013 11:36

Vandaag publiceerde de Europese Rekenkamer een verslag over de EU-steun aan Egypte in de afgelopen jaren. De conclusie van de Rekenkamer is vernietigend. Van Dalen: ,,Het verslag van de Rekenkamer toont aan wat wij al langer vermoedden: de steun aan Egypte is weliswaar goed bedoeld, maar volstrekt ondoeltreffend." De Europarlementariër stelt vandaag nog vragen aan de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden. Van Dalen vraagt ook een debat aan.

In maart dit jaar debatteerde het Europees Parlement mede op initiatief van Europarlementariër Van Dalen al over de situatie in Egypte. Van Dalen: ,,Ik ga met deze conclusies opnieuw naar de Europese Commissie en Hoge Vertegenwoordiger Ashton. Het is tijd voor een radicale koerswijziging van het Europees Egypte-beleid. De regering-Morsi houdt lachend haar hand op voor het EU geld maar doet niets. Vanaf nu alleen nog beperkte hulp onder strenge voorwaarden. Wordt daar niet aan voldaan, gaat de geldkraan onmiddellijk dicht."
Het rapport van de Rekenkamer wijst ook op de situatie van vrouwen en minderheden, die sinds het begin van de Arabische Lente in Egypte alleen maar verslechterd zou zijn. Van al het geweld zijn met name de christenen het slachtoffer. Van Dalen: ,,Het is absurd dat Europa directe steun verleent aan een regime waaronder de situatie van de christenen dagelijks verslechterd. Ik wil dat de EU bij de regering Morsi garanties afdwingt voor de bescherming van christenen. Gebeurd dat niet, volgen er sancties."

Hier de lijst met exacte vragen over deze zaak aan de Europese Commissie:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 18 juni 2013 publiceerde de Europese Rekenkamer een verslag over de EU-steun aan Egypte in de periode vóór en na de opstand van januari 2011. De conclusie van het verslag is vernietigend: de steun was "goed bedoeld, maar ondoeltreffend". De Rekenkamer concludeert onder andere dat

- "de voorzichtige, zachte aanpak niet werkte";

- de Europese Commissie de enige donor is die Egypte rechtstreekse begrotingssteun verleent, maar dat "een gebrek aan begrotingstransparantie, een ondoeltreffende controlefunctie en wijdverbreide corruptie" de impact van deze steun ondermijnden.

- de Europese Commissie "te weinig aandacht besteed aan de rechten van vrouwen en minderheden", terwijl hun situatie nog verslechterd is ten opzichte van de periode-Moebarak. "De christenen hebben het zwaarst te lijden onder het geweld."

 

De Rekenkamer vermeldt dat de Commissie en de EDEO zo goed als alle aanbevelingen van de Rekenkamer hebben aanvaard.

  1. Kan de Commissie aangeven welke aanbevelingen zij wel en welke aanbevelingen zij niet heeft aanvaard?
  2. Kan de Commissie aangeven welke beleidsveranderingen zij concreet gaat doorvoeren naar aanleiding van het verslag van de Rekenkamer?
  3. Kan de Commissie aangeven waarom zij als enige donor rechtstreekse begrotingshulp aan Egypte heeft verstrekt? Is de Commissie het met mij eens dat deze vorm van hulp onmiddellijk moet worden stopgezet, aangezien de geconstateerde problemen zoals het gebrek aan transparantie en controle en wijdverbreide corruptie zeker niet van de ene op de andere dag zullen verdwijnen?
  4. Kan de Commissie concreet aangeven hoe zij opvolging gaat geven aan de conclusies betreffende de verslechterende situatie van vrouwen en minderheden? Hoe gaat de Commissie werken aan de verbetering van de situatie van de christenen, gezien haar beleid hierin tot nu toe heeft gefaald?

Indien de Commissie van mening is dat de hulp aan Egypte moet worden voortgezet, kan zij aangeven onder welke voorwaarden deze hulp in de toekomst zal worden verstrekt en hoe de naleving van deze voorwaarden zal worden gecontroleerd?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari