CO2-Handel krijgt steun Europees Parlement

co2woensdag 03 juli 2013 11:50

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de voorgestelde beperking van de veiling van CO2-rechten. In april verwierp het Europees Parlement deze aanpassing van het emissiehandelsysteem (ETS) nog. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) reageert verheugd: "Deze ingreep is een eerste stap naar een goed werkend emissiehandelsysteem, nodig voor een duurzame en concurrerende economie".

Het groeiende overschot aan emissierechten is te wijten aan het aanvankelijke overaanbod en de verslechterde economische situatie. Dit heeft de prijs van koolstof ver beneden het geschatte niveau gebracht van toen het EU-emissiehandelsysteem (ETS) werd opgericht. Het voorstel zou de Europese Commissie de mogelijkheid geven om de veiling van een deel van de vergunningen te vertragen of uit te stellen, om zo de koolstofprijs te doen toenemen en daarmee koolstofarme innovatie te bevorderen.

ETS

Bij emissiehandel worden emissierechten, eenheden die een vaste hoeveelheid uitstoot schadelijke gassen vertegenwoordigen, verhandeld. Door deze uitstoot uit te drukken in verhandelbare eenheden, kunnen bedrijven een investeringsafweging maken om wel of niet minder uitstoot te produceren. Daardoor vragen ze zich steeds af: gaan we investeren in schonere technologie of rechten bijkopen?

Overschot

 Een hogere prijs van de ETS rechten moet de industrie stimuleren om investeringen te bevorderen die de CO2-uitstoot verminderen. Van Dalen: ,,Momenteel is er echter een overschot aan emissierechten, waardoor de prijs zo laag is dat deze weinig of geen invloed heeft op de investeringen. Het is dus zaak het mechanisme te repareren, want het is onwaarschijnlijk dat de prijzen weer zullen stijgen tot het niveau dat voorzien was".

  ,,We moeten snel bijsturen door een aanzienlijke hoeveelheid emissierechten te reserveren, waardoor we opnieuw schaarste creëren. Alleen hierdoor kan de oorspronkelijke doelstelling om investeringen in koolstofarme technologieën  te stimuleren worden gehaald.  Een gebrek aan stimulansen voor schonere investeringen  zal de EU benadelen ten opzichte van haar concurrenten”, aldus de Europarlementariër.

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari