Schriftelijke vragen Arie Slob over aanhoudende berichten geweld tegen Koptische christenen Egypte

woensdag 07 augustus 2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken  

Onderwerp:   De aanhoudende berichten van geweld tegen Koptische christenen in Egypte

Kamerstuk:    2013Z15629

Datum:            7 Augustus 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht van Human Rights Watch van 23 juli jongstleden: «Egypt: Sectarian Attacks Amid Political Crisis » over de verschillende ernstige aanvallen op Koptische christenen, vooral in het zuiden van Egypte?

Vraag 2

Bent u zich bewust van de urgentie en kunt u toelichten welke initiatieven u, ook in Europees verband, sindsdien hebt genomen om de Egyptische overgangsregering te bewegen tot adequate bescherming van al haar burgers?

Vraag 3

Welke mogelijkheden ziet u verder om – al dan niet met EU-collegae – de Egyptische autoriteiten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Koptische christenen?

Vraag 4

Bent u bereid deze vragen en eerdere vragen over dit aanhoudende geweld van de leden De Roon (d.d. 29 juli 2013) en Voordewind (d.d. 12 juli 2013) zo spoedig mogelijk te beantwoorden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari