Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over stuwmeer overuren in rel. tot inzet en budget Nat. Politie

05-08-2013 00:00 05-08-2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het stuwmeer aan overuren in relatie tot de inzet en het budget van de Nationale Politie

Kamerstuk:    2013Z15575

Datum:            5 augustus 2013

Vraag 1

Kent u het bericht «Minder inzet politie door stuwmeer aan vrije dagen»? 1)

Vraag 2

Klopt het dat het budget voor 2013 van verschillende regionale eenheden in mei reeds bijna was uitgeput?

Vraag 3

Hoeveel overuren zijn er momenteel binnen de Nationale Politie totaal en gemiddeld per werknemer/per fte opgebouwd?

Vraag 4

Hoeveel nieuwe overuren zijn er in 2013 begroot in totaal en gemiddeld per werknemer/per fte?

Vraag 5

Hoeveel nieuwe overuren zijn er in het eerste half jaar van 2013 opgenomen in totaal en gemiddeld per werknemer/per fte?

Vraag 6

Welke bijsturingsmaatregelen heeft u genomen?

Vraag 7

Wat betekent de uitputting van het overuren budget voor de inzet van de Nationale Politie in de komende maanden en voor het budget van andere begrotingsposten van de Nationale Politie? Verwacht u een overschrijding van de begroting? Zo ja, hoe groot is die verwachte overschrijding?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de uitputting van het overurenbudget ten koste kan gaan van de motivatie van het politiepersoneel van wie wel beschikbaarheid wordt verwacht terwijl er geen budget is de overuren uit te betalen?

1) Metro, 2 augustus 2013, http://www.metronieuws.nl/nieuws/minder-inzet-politie-door-stuwmeer-aan-vrije-dagen-agenten/SrZmhb!WOZfThMAm1r06/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari