Inbreng Arie Slob Wijziging Zorgverzekeringswet om bekostiging anonieme e-mental health te regelen

19-09-2013 00:00 19-09-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake bekostiging anonieme e-mental health ernstig bedreigde cliënten

Onderwerp:   Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Kamerstuk:    33 675

Datum:            19 september 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben  de wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken met interesse gelezen. Deze leden pleiten al een lange tijd voor de mogelijkheid om de bekostiging van anonieme e-health structureel mogelijk te maken. Wel hebben zij enkele vragen bij het voorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie begrijpen dat er behoefte is aan anonieme e-mental health. Zij begrijpen dat zorgaanbieders alleen die patiënten anoniem moeten behandelen die zich zonder deze behandelingsmogelijkheid  zich niet voor zorg aanmelden of afhaken. Op welke wijze controleren zorgaanbieders dit? hoeveel zorgaanbieders komen in aanmerking voor de financiering van anonieme e-mental health? Welke eisen worden aan deze zorgaanbieders gesteld? Op welke wijze worden  de kwaliteitseisen gecontroleerd van de geboden hulp?  Op basis van welke gegevens heeft de regering het budget voor deze regeling van 2 miljoen vast gesteld?  Welke uitvoeringskosten worden er door de regering verwacht? Valt het opbouwen een veilig ICT systeem door de zorgaanbieder ook onder uitvoeringskosten? Vallen de kosten voor de regeling die wordt getroffen voor de opvang en het zorgtraject van ernstig bedreigde personen en die van wege hun veiligheid anoniem dienen te blijven ook onder dit budget? 

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari