Interview met Wouter Beekers (Reformatorisch Dagblad)

Wouter-Beekers-foto Anne Paul Roukema_1571vrijdag 20 september 2013 16:44

In het RD van zaterdag 21 september kregen WI-directeur Wouter Beekers, SGP'er Ton van der Schans en CDV-hoofdredacteur Pieter Jan Dijkman enkele vragen voorgelegd over de toekomst van christelijke politiek. De antwoorden van Beekers zijn hieronder terug te lezen.

Hoe definieert u christelijke politiek?
Ook in de politiek, waar het erom gaat het goede te zoeken voor de samenleving, hebben christenen gezocht gehoor te geven aan de Heere en Zijn liefdesgebod. Zij vonden elkaar in een gedeelde inspiratie, motivatie, kijk op de mens en samenleving en politieke keuzes die gemaakt moesten worden. Vanuit die verbondenheid zijn christelijke partijen ontstaan.

Wat heeft de christelijke politiek Nederland opgeleverd?
Ze is niet meegegaan met de eenzijdige nadruk van rechts op het individu of het linkse verhaal van de overheid als geluksmachine. Ze heeft sociale gerechtigheid steeds verbonden aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen en maatschappelijke verbanden. Christenpolitici hebben daarbij ook steeds aandacht gevraagd voor de culturele waarden achter onze democratie. Die is verbonden met christelijke noties als gelijkheid en broederschap. Mede daarom zijn christelijke partijen ook steeds opgekomen voor de ruimte om je geloofsovertuiging ook buitenshuis een plek te geven. Zonder haar waren de christelijke scholen van nu er bijvoorbeeld niet geweest.”

Is het belangrijk dat christelijke partijen ook in de toekomst invloed hebben?
„Het christelijk-sociale verhaal is relevanter dan ooit. Het biedt een alternatief voor krampachtig vasthouden aan de klassieke verzorgingsstaat en doorslaan in individualisme. Er is meer ruimte nodig voor betrokken burgers en maatschappelijke initiatieven. De seculiere visie op neutraliteit staat dat in de weg. Neem het welzijnswerk van Youth for Christ. Zijn maatschappelijke waarde wordt door iedereen erkend, maar vanwege de christelijke identiteit willen de seculiere partijen er toch vanaf. Christenpolitici hebben nog steeds veel werk te doen.”


Het gehele interview met de drie heren is hier te vinden: http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/kansen_voor_christelijke_politiek_1_771194 (Achter betaalmuur).

Meer gedachten over de toekomst van de christelijke politiek kunt u terugvinden bij de video's van het Andries Radio Symposium van 26 september: http://www.eo.nl/radio5/nieuws/detail/artikel/andries-radio-symposium-monnik-of-missionaris/

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari