'Maak van Nederland de kinderrechtenkampioen'

201101-ethiopie-cu-site--34.jpgmaandag 30 september 2013 10:17

'Nederland moet kampioen kinderrechten worden' stelt Tweede Kamerlid Joël Voordewind in aanloop naar het overleg over het mensenrechtenbeleid maandag met minister Timmermans. "Ik wil de minister oproepen om te knokken voor kinderrechten. Wereldwijd zijn er teveel kinderen die niet naar school gaan omdat ze moeten werken onder de meest erbarmelijke omstandigheden of zelfs in de prostitutie terecht komen."

Alhoewel de ChristenUnie de mooie woorden die de minister in zijn mensenrechtennota wijdt aan het belang van de mensenrechten deelt, mist zij op een aantal belangrijke punten concrete inzet, in het bijzonder op het gebied van de kinderrechten. Voordewind: "Veranker de kinderrechten in het beleid en maak van Nederland de kampioen van de kinderrechten. Laat Nederland beginnen met het ondertekenen van het derde protocol van het VN-Kinderrechtenverdrag’." Dit protocol maakt het mogelijk om een klacht in te dienen over kinderrechtenschendingen bij het VN-Kinderrechtencomité. Kinderen zelf of vertegenwoordigers kunnen in de toekomst een klacht over een kinderrechtenschending voorleggen als zij via de nationale procedures geen (geschikte) oplossing hebben kunnen bereiken.

Godsdienstvrijheid
Daarnaast wil de ChristenUnie dat de minister meer ambitie toont op de godsdienstvrijheid. Samen met de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wil de ChristenUnie dat Nederland investeert in het verbeteren van de godsdienstvrijheid in meer landen, waaronder Egypte, Syrië en Pakistan. "Na de bloedige aanslag op een kerk in Pakistan, kan Nederland beginnen om te eindelijk te erkennen dat Christenen een risicogroep vormen. Dat moet ook consequenties hebben voor het asielbeleid. Als deze christenen worden vervolgd moeten wij ze erkennen als vluchteling", aldus Voordewind.

Handelsbeleid

De ChristenUnie vroeg ook aandacht voor de verhouding tussen mensenrechten en het handelsbeleid. Er worden namelijk nog steeds handelsmissies gefaciliteerd naar landen waar zeer ernstige mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Joël Voordewind dringt er bij de minister op aan dergelijke handelsmissies niet langer te faciliteren: “Deze missies gaan naar landen die de doodstraf hanteren op bekering en afvalligheid. Landen waar vrouwen niet alleen mogen reizen, laat staan autorijden. Landen waar met dialoog en stille diplomatie tot op heden geen enkel concreet resultaat is geboekt. Er moeten nu dan ook concrete maatregelen worden genomen.”

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari