Cursus: 'Decentralisaties: keuzes en kansen'

banner+cursus+vrijheid01-10-2013 13:03 01-10-2013 13:03

Het WI van de ChristenUnie bezint zich op de christelijk-sociale politiek van de toekomst. Samen met de Bestuurdersvereniging van de partij werkt het WI aan een studie naar de decentralisatie van de zorg en sociaal beleid. In dat kader verzorgen WI-directeur Wouter Beekers en coördinator van de Bestuurdersvereniging Bernadette van den Berg voor lokale politici en bestuurders de cursus 'Decentralisaties: keuzes en kansen'

De komende tijd wordt een heel aantal rijkstaken gedecentraliseerd naar gemeenten: de langdurige zorg (WMO), arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet) en de Jeugdzorg. Belangrijke onderwerpen, die ongetwijfeld een rol zullen spelen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is de visie van de ChristenUnie op deze decentralisaties?

Omschrijving
In deze cursus wordt vanuit een christelijk-sociale visie op de samenleving de toekomstige verhouding tussen overheid en samenleving rond deze decentralisaties geschetst. Daarna gaan we na hoe we met behulp van deze uitgangspunten opnieuw de samenleving kunnen versterken en burgers verantwoordelijk kunnen maken voor zichzelf en voor elkaar. Maar die samenleving moet daar dan wel klaar voor zijn. Welke keuzes en kansen liggen er, inhoudelijk en met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen?

Resultaat
Na deze cursus kent u de visie van de ChristenUnie op de verhouding samenleving-overheid en kunt u deze vertalen naar keuzes en kansen rond de decentralisatie van de langdurige zorg in uw gemeente.

Kijk voor meer info en aanmelden op de site van het Opleidingscentrum: https://www.christenunie.nl/nl/opleiding/decentralisaties

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari