Inbreng verslag (wetsvoorstel) Arie Slob ten hoeve van Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013

donderdag 14 november 2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  ten behoeve van Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013

Onderwerp:   Analyse gevoelige ziekenhuizen 2013

Kamerstuk:    32 854

Datum:            14 november 2013

De leden van ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het nieuwe rijtijdenmodel. Uit de praktijk is gebleken dat ambulances sneller rijden hierdoor is er een nieuw rijdtijdenmodel ontwikkeld. Deze leden hebben enkele vragen over dit nieuwe model.

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat ten opzichte van het oude model het aantal gevoelige ziekenhuislocaties is afgenomen. Dat het aantal gevoelige ziekenhuislocaties is afgenomen lijkt goed nieuws. In de regio Werkendam, Woudrichem en Aalburg worden de normtijden echter in niet geringe mate overschreden. De norm wordt in deze regio met  25% van de A1 overschreden. Dat dit een gevoelige regio is zie je niet in het nieuwe model. Deze leden vragen of een gemiddeld cijfer voor een grote regio wel werkt? Op welke wijze kan wel inzichtelijk blijven dat er meer gevoelige ziekenhuislocaties zijn dan nu in het model zichtbaar. Deze leden vrezen dat het nieuwe model voor sommige regio’s een te rooskleurig beeld geeft. Dit doet dan geen recht aan de werkelijkheid. Op welke wijze kijkt het kabinet aan tegen deze constatering? Is het kabinet het met de leden van de ChristenUnie-fractie eens? Zo nee, waarom niet?

Wordt de spreiding van aanrijtijden ook per gemeente in kaart gebracht? Is het mogelijk een tweede criterium toe te voegen voor de bandbreedte van aanrijtijden waar ambulance regio’s aan moeten voldoen.  Bijvoorbeeld 5% voor de regio, maar maximaal 15% overschrijding in totale gebied? Wat zijn daar de financiële consequenties van?  Zijn er andere mogelijkheden om  snelle respons te ondersteunen in dergelijke regio’s.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari