Nieuwe publicatie 'Zorg met een hart'

tumb zorg vierkantdinsdag 19 november 2013 14:16

Deze week verscheen het eerste deel in de nieuwe WI-serie 'christelijk-sociaal 2030'. Het boek 'Zorg met een hart' is geschreven door Geert Jan Spijker, Stef Groenewoud, Maarten Verkerk en Anna de Wit-in ’t Veld.

Krijgt een negentigjarige man met leverkanker straks zijn chemokuur nog vergoed? Wordt het in de toekomst van ons verwacht dat we zorgen voor bejaarde buren? Is marktwerking het antwoord op de stijgende zorgkosten? Wat moeten we vinden van de groeiende macht van zorgverzekeraars? Hoe houden artsen en verpleegkundigen voldoende tijd en aandacht voor hun patiënten?

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg voor moeilijke keuzes. Zorg met een hart gaat gevoelige kwesties niet uit de weg. Wat is goede zorg? Wat is goed leven? Wat is goed sterven? Deze morele vragen verdienen een eerlijk antwoord.

De auteurs pleiten voor meer verantwoordelijkheid en meer zeggenschap van de burger. Ze bekritiseren het geloof in de vrije markt alsook te hoge verwachtingen van de medische sector. Acceptatie van de aardse gebrokenheid en het sterven horen erbij. In dit boek schetsen de auteurs vanuit een christelijke levensvisie een alternatief dat inzet op kwaliteit en kostenbeheersing.

Het boek is op deze pagina te downloaden 

Naar aanleiding van dit boek en het boek Achter de schutting dat in december verschijnt organiseert het WI op 11 januari het Zorgcongres 


Dit is het eerste deel in christelijk-sociaal 2030. In deze serie onderzoekt het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie de nieuwe verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid. Zo wordt het christelijk-sociale denken, dat steeds een alternatief is geweest voor liberaal individualisme en sociaaldemocratisch collectivisme, vruchtbaar gemaakt voor de 21e eeuw.

Geert Jan Spijker (links, één van de auteurs van het boek en adjunct-directeur van het WI) overhandigt het boek aan fractievoorzitter Arie Slob en Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari