Lokale leiders en het Koninkrijk (voorwoord Denkwijzer 2013, 3)

Bb6_bYxIAAEEt3Omaandag 30 december 2013 14:07

"Zoek eerst het Koninkrijk van God, dan volgt de rest vanzelf." Dat vanzelf kan wat al te gemakkelijk overkomen, maar de oorspronkelijke woorden van Jezus zelf verwijzen naar de Gever van deze rest. Managementdenker Ben Tiggelaar koos het als levensmotto. Een prachtig motto, en ook de rode draad van dit nummer. Lokale (en andere) politici binnen de ChristenUnie laten zich immers leiden door wat Jezus voorheeft men hen en de samenleving. Ze zoeken het belang van alle burgers, niet alleen van een specifieke groep. Allen zijn immers gemaakt naar Zijn beeld.

Lead like Jesus

De komende maanden zal veel worden gevraagd van ieders leiderschap, vooral op lokaal niveau. Er moet worden gedebatteerd en geflyerd, vergaderd en onderhandeld. Waar te beginnen? 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven', zegt Spreuken 4,23. Ook politiek werk is allereerst iets geestelijks, een zaak van het hart. Centraal staat de vraag: wie dien je? Je portemonnee? Je trots? Je positie? Of sta je in dienst van Iemand anders, andermans belang? In Lead Like Jesus onderscheiden Blanchard en Hodges het kwartet heart, head, hands, habits. Het begint met het hart, de gerichtheid van je leven, dan pas visievorming en de handen uit de mouwen steken. Tot slot zijn habits onmisbaar, gewoonten die vormgeven aan een dagelijkse omgang met God.  

Publieke herstelwerkzaamheden

Christenen zijn er om oog te hebben voor de noden van iedereen, niet primair voor eigen verworvenheden. Iemand die dat scherp onder woorden brengt is Gabe Lyons (Herstellers, 2012). Hij ziet een nieuwe generatie christenen die wil meewerken in het Koninkrijk, erop gericht is een 'spoor van herstel' achter te laten in onze postchristelijke samenleving. Herstellers zijn niet verontwaardigd over immoreel gedrag (als prostitutie), maar voelen zich daardoor juist uitgedaagd om het probleem aan te pakken. Ze zijn cultuurscheppers gericht op het algemeen belang, er niet op uit cool te zijn en door iedereen te worden geaccepteerd, maar geworteld in Christus een eigen weg te gaan. Het verlossingswerk  van Christus is niet het einde, maar "het begin van onze samenwerking met God om ons leven en de wereld te herstellen." De ChristenUnie kan als politieke partij een mooie bijdrage leveren aan de herstelwerkzaamheden in het publieke leven. Een goede instelling en motivatie betekent beginnen met de 'eerste dingen': zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid -  want als we dat niet als eerste doen, dan doen we het nooit (Kierkegaard). 

Door Geert Jan Spijker, eindredacteur van DenkWijzer

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari