Niet elke afwijking een probleem (opinie ND)

meisje-rood-haar-kleindonderdag 02 januari 2014 10:53

De vraag naar jeugdzorg blijft de komende jaren groeien, verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat tij is alleen te keren wanneer we niet meer iedere afwijking bij een kind als een probleem zien

Gedrag van kinderen dat afwijkt van wat doorgaat voor normaal, wordt steeds meer als probleem gezien. Maar elk kind is waardevol en mag zijn zoals het geschapen is.

De veelkleurigheid, de verschillen van talenten en mogelijkheden, maakt elk kind bijzonder en het ouderschap en het vak van leraar boeiend. Ouders moeten accepteren dat kinderen niet allemaal hetzelfde zijn. Het schoolsysteem moet de ruimte bieden die kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Dat vraagt om een cultuur waarin we afwijkingen van het gemiddelde accepteren en moeilijk hanteerbare kinderen niet langer zien als potentiële probleemgevallen. Een cultuur, kortom, waarin we niet elke afwijking bij een kind als een probleem benaderen.

Dat dit wel gebeurt, blijkt uit het rapport Groeit de jeugdzorg door? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (ND 30 november). Kinderen en gezinnen mankeren niet meer dan tien jaar geleden, maar de vraag naar zorg is wel elk jaar met 4,6% toegenomen!

onmogelijke opdracht
Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het doel is de zorg dichter bij de kinderen te brengen, de bureaucratie uit het systeem te halen en hiermee ook bezuinigingen te realiseren.

Het bericht dat de hulpvraag blijft groeien, zal ongetwijfeld bij plaatselijke politici hier en daar tot een schrikreactie leiden. Als gemeenten er niet in slagen de groei om te buigen, komen ze voor een onmogelijke opdracht te staan.

Daarom is dit het moment om het roer om te gooien.

Er moet iets aan de hand zijn met de manier waarop wij naar kinderen kijken, suggereert ook het SCP. Kennelijk lopen we sneller met een kind naar de dokter of de therapeut dan in het verleden.

buiten de normen
Een belangrijke reden waarom ouders met hun kind naar een hulpverlener stappen, is dat het kind op school buiten de normen valt.

Het kind is bijvoorbeeld in de klas extreem druk of juist opvallend stil. Of het speelt op het schoolplein niet met andere kinderen. Het kan ook zijn dat het kind ‘onderpresteert’ bij toetsen, die al vanaf de kleuterleeftijd worden afgenomen.

De leerkracht, die vaak te maken heeft met een grote klas, kan met de huidige middelen geen extra aandacht bieden. En de ouders maken zich zorgen over de ontwikkeling van hun kind.

Voor elk ‘probleem’ is wel een therapeut te vinden die een diagnose stelt. Daarmee komt extra geld vrij (rugzakje). En ouders en school hebben het geruststellende gevoel dat het niet aan hen ligt dat het kind afwijkt.

positief jeugdbeleid
Naast de decentralisatie van de Jeugdzorg wordt de komende jaren ook de Wet passend onderwijs ingevoerd. Scholen krijgen de opdracht aan elk kind een passend programma te bieden. Zij hebben er baat bij een kind niet te snel van een etiket te voorzien en hebben de ruimte om binnen hun budget voor slimme oplossingen te kiezen. Dat kunnen bijvoorbeeld kleinere klassen of speciale aandacht zijn.

Als gemeenten echt het roer om willen gooien, moeten zij samen met de scholen positief jeugdbeleid ontwikkelen en zich niet laten leiden door organisatorische of financiële vraagstukken.

Een kind dat het op school naar zijn zin heeft en buiten de school wordt gestimuleerd de eigen talenten te ontwikkelen, voelt zich gewaardeerd in plaats van afgekeurd.

Wil deze positieve benadering succes hebben, dan moeten gemeenten, onderwijs en jeugdzorg samen optrekken met ouders, die tijd en energie willen steken in hun kind. Alleen zo kan de groei van de jeugdzorg teruggedrongen worden.

Door Marjan Haak-Griffioen en Bernadette van den Berg. De auteurs schreven ook het eerder deze maand verschenen rapport Achter de schutting. Kansen na de decentralisaties.

Dit opinieartikel verscheen ook in het Nederlands Dagblad van 30 december 2013. 

« Terug

Reacties op 'Niet elke afwijking een probleem (opinie ND)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari