Bijdrage debat Syrië

Banner-joel-voordewind-syrie-websitedinsdag 21 januari 2014 09:57

We hebben te maken met de grootste humanitaire ramp van deze tijd. Het conflict gaat alweer zijn vierde jaar in. Inmiddels zijn er meer dan 130.000 slachtoffers gevallen en 9 miljoen mensen zijn ontheemd in Syrië; dat is bijna de helft van alle inwoners uit het land. De grootste groep verblijft in Syrië zelf, maar ook de buurlanden zijn overspoeld met meer dan 3 miljoen vluchtelingen. Er zijn grote problemen met de opvang van vluchtelingen, zeker nu de winter is ingetreden.

Versplintering

Voorheen was er nog Westerse steun voor de oppositiegroepen. Totdat Frankrijk en Engeland overwogen wapens te leveren en dreigde de EU te verdelen. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar ondertussen kreeg het Assad regime de wapens van Rusland en de oppositiegroepen van Qatar en Saoedi Arabië in handen.

Het is inmiddels duidelijk, en dat heb ik ook zelf ondervonden toen ik daar was, dat de oppositiegroepen tegen elkaar vechten. Daarnaast is duidelijk geworden dat de westerse geheime diensten met Damascus in overleg zijn over de manier waarop moet worden tegengegaan dat westerse jihadisten actief zijn in Syrië . En tot slot probeert het vrije Syrische leger de buitenlandse jihadisten het land uit te krijgen zodat men mogelijk steun van Amerika kan krijgen.

Goed nieuws
Er is ook goed nieuws. De chemische wapens worden ontmanteld door bemiddeling van het Westen en Rusland. Toch gaat de strijd onverminderd door met conventionele wapens.

Het is daarom goed dat op woensdag 22 januari de Genève-II conferentie plaatsvindt. Helaas dreigen er steeds meer groepen af te haken. Andere groepen zouden zich juist aan willen sluiten bij de onderhandelingen maar worden buiten de deur gehouden door met name de Amerikanen zoals de Koerden, die in meerderheid geen partij willen kiezen tussen Assad en de Syrian National Coalition. Dat geldt ook voor de andere minderheidsgroep: de christenen. Zij hebben kritiek op Assad maar steunen de coalitie niet. Ook zij zijn niet uitgenodigd, waardoor de coalitie toch weer gedomineerd dreigt te worden door de soennieten en groepen die uit zijn op een sharia staat, waar weinig tot geen plaats zal zijn voor minderheden.
Kortom: de doelstellingen van de coalitie klinken goed, maar doordat Koerden en christenen, twee grote minderheidsgroepen samen met de alewieten, niet uitgenodigd zijn, dreigt de coalitie niet alle Syriërs te vertegenwoordigen.

 

Ik heb dan ook de volgende vragen aan de minister.
Allereerst, wat kan de minister in EU verband mogelijk nog doen om andere minderheidsgroeperingen alsnog aan de conferentie deel te laten nemen, partijen die neutraal in het conflict staan?

Ten tweede, hebben de Nederlandse veiligheidsdiensten contact gehad met Damascus en het Assad regime? Zo ja wat zijn de uitkomsten geweest van dat overleg?

Ten derde, op welke manier ondersteunt de Nederlandse regering welke oppositiegroepen precies, los van uiteraard de humanitaire hulp? Er wordt gesproken over het beschikbaar stellen van communicatiemiddelen, maar voor wie zijn die ongewapende groepen? En aan welke kopstukken wordt de trainingen gegeven  door het instituut Clingendael? Er is 2 miljoen beschikbaar voor het herstel van watervoorzieningen, via welke groepen loopt dit?

Ten vierde, zijn er ook NGO’s en maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor Genève-II en zo ja welke rol kunnen zij spelen? Wordt er voor hen en voor vrouwengroepen een site event georganiseerd net zoals dat gebeurde bij de AVVN?

Tot slot een vraag over de filmpjes die op internet regelmatig te zien zijn van demonstraties van de Al Nushra in Den Haag en Amsterdam waarin wordt opgeroepen deel te nemen aan de Jihad in Syrië. Hoe wordt hier tegen opgetreden? Het oproepen tot deelname aan de geweldadige jihad is toch strafbaar in Nederland? Terugreizende Jihadisten worden in Nederland gemonitord, maar waarom worden zij niet opgepakt. Zij hebben toch deelgenomen aan de gewapende strijd?

 

Hulpverlening

Met betrekking tot de hulpverlening geeft Nederland ruimhartig en meldt dit zelfs aan de Kamer, op verzoek van de VVD, als het bedrag boven de 5 miljoen is.
Nederland heeft ruim 61 miljoen aan noodhulp geboden, hoofdzakelijk via het VN-kanaal. Deze week is nog extra 6 miljoen toegezegd. Steun! (???)


Amendement

We hebben 7 miljoen (in het amendement van de 5 partijen) voor noodhulp in Syrië gereserveerd. Het doel was om vluchtelingen te bereiken die nog geen hulp kunnen ontvangen van UNHCR. Het gaat bijvoorbeeld om cross border hulp, of vluchtelingen die nog niet zijn geregistreerd, of nog geen hulp van de VN kunnen krijgen. Een aantal Nederlandse organisaties doen daar goed werk, zoals ik bij een werkbezoek heb kunnen zien.


De subsidietender was gericht op ‘hetzij crossborder hulp en hulp aan niet-geregistreerde vluchtelingen’. Hoeveel aanvragen zijn toegekend? Nu het probleem van niet-geregistreerde vluchtelingen sinds november minder groot is geworden, gaat het geld nog wel naar crossborder hulp, aangezien de VN hier geen opvang kan organiseren? Kan het budget snel worden uitgekeerd aan de NGO’s die al actief zijn met crossborderhulp?

Minister Ploumen heeft gezegd af te willen van sturing via de kanalen, eens want we moeten meer uitgaan van degene die we willen bereiken. Maar ik constateer dat de VN organen niet in staat zijn iedereen te bereiken, dus ik roep haar op om ook NGO’s in te zetten om de groepen die moeilijk te bereiken zijn te kunnen bereiken. Of als er wachtlijsten zijn bij de VN hulp of lacunes, hen in te schakelen om die tijd te overbruggen, ook na de besteding van de 7 miljoen van ons Amendement. Graag een reactie.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage debat Syrië'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari