Inbreng schriftelijk overleg BTW, Integratieheffing omroepen

donderdag 06 februari 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën inzake BTW en Integratieheffing omroepen

Onderwerp:   BTW, Integratieheffing omroepen

Kamerstuk:    33 752

Datum:            6 februari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de overgangsregeling voor omroepen om de extra kosten die de omroepen zouden maken door afschaffing van de integratielevering, tijdelijk op te vangen.

Deze leden constateren dat het afschaffen van de integratieheffing, met een budgettaire derving van 95 mln. euro, bedoeld is om de bouwsector en de woningmarkt te stimuleren. Zij vinden het onwenselijk als de publieke, regionale en lokale omroepen hier onbedoeld en onevenredig door getroffen worden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen het kabinet om nog eens toe te lichten hoe de omroepen precies getroffen worden door het afschaffen van de integratieheffing en of het kabinet dit kan illustreren met een cijfermatig voorbeeld.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het kabinet voornemens is om voor het jaar 2014 een overgangsregeling te treffen om zo de extra kosten die de omroepen zouden maken door afschaffing van de integratielevering, tijdelijk op te vangen. Genoemde leden vragen het kabinet waarom voor een overgangsregeling voor één jaar is gekozen. Ziet het kabinet ook mogelijkheden om publieke, regionale en lokale omroepen structureel uit te zonderen van de afschaffing van de integratieheffing, zeker als dit geen negatieve budgettaire effecten heeft?

Tot slot vragen de leden van de ChristenUnie-fractie wat de budgettaire consequenties zijn van een overgangsregeling, respectievelijk het structureel uitzonderen van publieke omroepen van het afschaffen van de heffing.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari