Inbreng verslag (wetsvoorstel) Invoeringswet Participatiewet - vijfde nota van wijziging

vrijdag 31 januari 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Invoeringswet Participatiewet

Onderwerp:   Invoeringswet Participatiewet - vijfde nota van wijziging

Kamerstuk:    33 161

Datum:            31 januari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van de vijfde Nota van wijziging met betrekking tot de Invoeringswet Participatiewet. In vervolg op de recent gestelde vragen bij de vierde Nota van wijziging, willen de genoemde leden naar aanleiding van de vijfde Nota van wijziging graag nog de volgende aanvullende vragen stellen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering al meer inzicht kan geven in de inhoud van de landelijke criteria die per AMvB zullen worden vastgelegd voor de beoordeling door het UWV. Binnen welk termijn verwacht de regering met de uitwerking van de AMvB te komen, zo vragen deze leden.

Genoemde leden willen weten wanneer de regering duidelijkheid verwacht te kunnen geven over de financiering van de beoordeling. Kan de regering aangeven welke opties hierbij worden overwogen, zo vragen deze leden.

Ontvangen commentaren

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de FNV in reactie op de vijfde Nota van wijziging aangeeft dat de positie van de werkbedrijven onvoldoende verankerd is en dat er sprake is van strijdigheden in de formuleringen tussen de conceptwettekst en de brief van de regering van 2 december 2013. Kan de regering nader ingaan op deze opmerkingen, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari