Europees Aanhoudingsbevel

dinsdag 14 maart 2006 13:55

Speech Hans Blokland, gehouden in het EP tijdens het debat over een Europees Aanhoudingsbevel.

Speech Hans Blokland, gehouden in het EP tijdens het debat over een Europees Aanhoudingsbevel.

Voorzitter,Ik steun deze maatregel om terrorisme beter te bestrijden. In het debat van 2002 heb ik ingebracht dat alleen delicten waarvoor een Europese of internationale definitie bestond op de lijst mochten staan.

De huidige lijst delicten is te ruim. Hierdoor ontstaat kans op rechtsonzekerheid en discriminatie. Lidstaten grijpen daarom iedere kans aan om het criterium van dubbele strafbaarheid te handhaven.Collega Hazan roept de Raad terecht op toe te zien op de afschaffing van de dubbele strafbaarheid. Aanvankelijk vroeg zij zelfs een uitbreiding van de lijst van delicten. Dat werd binnen de commissie verworpen. Gezien de huidige signalen was dit ook absoluut niet opportuun.Beter is het de ontwikkelingen de komende twee jaren goed te volgen. Beoordeling zal naar ik verwacht juist moeten leiden tot een inperking van de huidige lijst. Een rechtszekere uitbreiding van de lijst is alleen mogelijk als alle genoemde delicten Europees gedefinieerd worden. Het is echter onwenselijk dat sluipenderwijs harmonisatie van strafrecht plaatsvindt via dit besluit.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari