Bijdrage voorlopige rekening 2005

11-04-2006 10:28 11-04-2006 10:28

De leden van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de voorlopige rekening 2005 en van de mutaties die zijn opgetreden ten opzichte van de Najaarsnota en de brief van de minister van 20 januari jl. Op een aantal mutaties willen zij echter een nadere toelichting ontvangen.

Uitgaven
In tabel 2.2 – onder het kopje rijksbegroting in enge zin – is een mutatie van € 430 miljoen opgenomen onder overig. Hiervan is € 200 miljoen benoemd (lagere EU-afdrachten en hogere dividend-inkomsten). Wat dan nog overblijft is een substantieel bedrag van € 230 mln. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere duiding van dit bedrag.

Voorts vragen deze leden welke regelingen het verschil van € 100 miljoen bij de uitgaventoetsing betreffende de Sociale Zekerheid veroorzaken (tabel 2.3)? Daarnaast wordt vermeld dat er sprake is van € 70 miljoen onderschrijding bij de uitvoeringskosten van het UWV. In de toelichting staat dat dit verklaard kan worden door het niet aanwenden van middelen voor nieuwe regelgeving. Hoe moet dit worden geïnterpreteerd, zo vragen deze leden. Is de nieuwe regelgeving niet uitgevoerd, of was uitvoering met minder middelen mogelijk?

Het saldo van de Lokale Overheden verslechtert met 0,1%-punt ten opzichte van de Najaarsnota. Dit is weliswaar een verbetering van 0,1%-punt ten opzichte van de brief van jl. 20 januari, maar toch nog steeds een verslechtering. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn benieuwd naar de oorzaak van deze verslechtering ten opzichte van de Najaarsnota.

Ontvangsten
Met betrekking tot de belasting- en premieontvangsten zijn er aanzienlijke wijzigingen opgetreden in de Voorlopige Rekening ten opzichte van de Najaarsnota, waarbij opvalt dat er meer positieve dan negatieve uitschieters zijn.

Hebben de positieve bijstellingen ten opzichte van de Najaarsnota ook gevolgen voor de voorspellingen betreffende 2006? Is er rede om aan te nemen dat de economische prestaties ook in 2006 beter zullen zijn dan geraamd, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie tenslotte.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari