ChristenUnie: doelstelling volledige sanering asbestdaken agrarische gebouwen in gevaar

zonnepanelen 610x192dinsdag 18 maart 2014 15:52

De ChristenUnie is bezorgd dat de doelstelling van volledige sanering van asbestdaken van agrarische gebouwen in 2024 niet wordt gehaald. Kamerlid Carla Dik-Faber heeft hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken. Ook Statenfracties hebben dit in verschillende provincies aan de orde gesteld.

Dik-Faber: ,,Het lijkt erop dat het convenant ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ de gestelde doelstellingen niet haalt. Dat is ernstig omdat het asbestprobleem daarmee niet verholpen wordt. Ik wil aanvullende maatregelen om toch te zorgen dat we de doelstelling halen om in 2024 asbestvrij te zijn.”

De ChristenUnie wil de huidige regeling snel evalueren. Dik-Faber: ,,Het lijkt erop dat er maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de stimuleringsregeling die boeren de mogelijkheid geeft om mee te doen aan asbestsanering en gelijktijdig voordelig zonnepanelen aan te schaffen. Ik wil graag duidelijkheid over de cijfers en de redenen weten waarom er maar beperkt gebruik wordt gemaakt van deze regeling.”

In 2024 gaat een verbod in op daken waarin asbest is verwerkt. De ChristenUnie wil aanvullende maatregelen zien als blijkt dat met de huidige regeling de doelstelling van volledige sanering niet wordt gehaald. Aangezien het gaat om een regeling die op provinciaal niveau wordt ingevuld, zullen ook de Statenfracties van de ChristenUnie hierover vragen stellen.


Schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken over de voortgang van het convenant ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’[1]

  1. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is rond het verminderen van asbestdaken op agrarische gebouwen?
  2. Hoeveel vierkante meter agrarisch asbestdak is er sinds het openstellen van de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ gesaneerd? Hoeveel vierkante meter agrarisch asbestdak moet er nog worden gesaneerd? Heeft de regeling inderdaad geleid tot een verdubbeling van de 4 miljoen vierkante meter asbest die jaarlijks vervangen wordt?
  3. Verwacht u dat de met de bestaande maatregelen en regelingen de doelstelling van volledige sanering in 2024 wordt gehaald? Zo nee, bent u bereid om aanvullende maatregelen te nemen om de doelstelling te halen?
  4. Kunt u aangeven wat de consequenties zijn als niet alle agrarische asbestdaken in 2024 zullen zijn gesaneerd, aangezien er dan een verbod op dergelijke daken van kracht wordt?
  5. Wat is uw reactie op het artikel ‘Ruil asbest voor zonnepanelen vlot niet’ waaruit blijkt dat maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’?[2]
  6. Wat zijn volgens u de redenen dat er maar beperkt gebruik wordt gemaakt van deze stimuleringsregeling?
  7. Heeft er inmiddels een evaluatie van de provinciale subsidieregelingen plaatsgevonden? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo nee, bent u bereid om in overleg met de provincies deze evaluatie alsnog uit te voeren?
  8. Deelt u de mening dat de stimuleringsregeling primair moet worden ingezet voor sanering van asbestdaken op agrarische bedrijven? Welke voor- en nadelen ziet u in het uitbreiden van deze maatregel naar bedrijfsgebouwen die geen agrarische bestemming meer hebben?
  9. Kunt u aangeven of de bezuinigingen op de MIA en Vamil gevolgen hebben voor de stimuleringsregeling voor agrariërs en voor het halen van de doelstelling? Hoeveel budget is er in 2014 en 2015 voor deze regeling beschikbaar?


[1] Op basis van werkbezoek

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: doelstelling volledige sanering asbestdaken agrarische gebouwen in gevaar'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari