Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik inzake een aangepaste planning Structuurvisie Ondergrond

woensdag 05 maart 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake een aangepaste planningh van de Structuurvisie Ondergrond

Onderwerp:   Aangepaste planning van de Structuurvisie Ondergrond

Kamerstuk:    33 136

Datum:            5 maart 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie heeft kennisgenomen van de aangepaste planning van de Structuurvisie Ondergrond. Het lid Dik-Faber heeft recent samen met het lid Van Tongeren schriftelijke vragen gesteld over het opnemen van de structuurvisie Schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond (zaaknummer 2014D06117). Genoemde leden zien deze vragen graag spoedig beantwoord.

Genoemde leden constateren voorts dat in de brief over de structuurvisie ondergrond voor fossiele energie het doel de beschikbare reserves efficiënt te winnen voorop staat. Genoemde leden vinden het echter van belang dat er een transitie wordt ingezet naar duurzame energie. Omwille van de gevolgen voor de leefomgeving en toekomstbestendigheid kan het volgens genoemde leden ook een keuze kan zijn om voorraden fossiele energie niet te winnen maar juist zoveel mogelijk in de ondergrond te laten zitten. Genoemde leden vragen of dergelijke scenario’s ook worden onderzocht inclusief een maatschappelijke kosten-baten analyse. Sowieso vinden genoemde leden dat in de ondergrond drinkwatervoorziening en duurzame energie voorrang moeten hebben op fossiele energie.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari