[Gastblog] Ontzuil de ChristenUnie - door Remco van Mulligen

st-lambertus-283156_640_2maandag 28 april 2014 11:38

De ChristenUnie zou er goed aan doen om de verzuiling achter zich te laten en een zuiver politieke partij te worden. Dat vereist aanpassing van de wijze waarop de partij zich fundeert en profileert.

De nadruk moet volledig gaan liggen op het christelijk-sociale gedachtegoed – en niet meer, zoals prominent het geval was in de campagnes van 2012 en 2010, op een evangelisch-protestants wij-gevoel.

De gemeenteraadsverkiezingen lieten zien hoe vruchtbaar een focus op het politieke kan zijn voor de ChristenUnie. Lokale fracties nemen vaak al vele jaren deel aan coalities en zijn dus praktischer ingesteld. Bovendien heeft Arie Slob de partij als ‘gedoger’ van het kabinet een duidelijk christelijk-sociaal gezicht geven. De situatie lijkt op die van 2006, toen de ChristenUnie vanwege haar inhoudelijke stellingname royaal beloond werd door de kiezer. Het is tijd om verder te bouwen aan een nieuwe profilering, die minder ‘kerkelijk’ is en meer politiek.

Drie Formulieren van Enigheid
De ChristenUnie kent nog een vermenging van kerkelijke cultuur en politiek, karakteristiek voor verzuiling, die in het huidige tijdsgewricht achterhaald, onwenselijk en onpraktisch is. Een belangrijk symbool hiervan is de aanwezigheid van de Drie Formulieren van Enigheid in de grondslag: dat zijn protestantse, kerkelijke belijdenissen die in de papieren van een politieke partij niets te zoeken hebben. Ze zorgen, zoals Kars Veling vorig jaar terecht aankaartte, vooral voor verdeeldheid en exclusiviteit. Ze brengen een scheiding aan op basis van kerkelijke en niet politieke criteria.

Beter is het als de ChristenUnie toe gaat naar een grondslag waarin een overtuiging vastgelegd is die volledig politiek van aard is: een worteling in de christelijk-sociale traditie (katholiek en protestant) van de laatste anderhalve eeuw, waarbij best vermeld mag worden dat deze gevoed wordt door de Heilige Schrift en het kerkelijk leven.

EO-cultuur
Een ander punt waarop kerkelijke cultuur ongewenst de politiek binnendringt, is de wijze waarop de ChristenUnie mensen aan zich probeert te binden. Op congressen en tijdens campagnes wil men vooral aanhaken bij een EO-achtige cultuur: een bandje, een voorganger die een geestelijke overdenking verzorgt, een tour langs evangelische campings, het uitdelen van Cd’s van Sela en ga zo maar door. De nadruk ligt op een ‘evangelisch wij-gevoel’, onze profilering is gericht op het binden van christenen met een evangelisch geloof.

Het is zeer gewenst om gezamenlijk te bidden en te getuigen van het feit dat we in alles afhankelijk zijn van God en Hem willen dienen. Maar ik ken genoeg mensen, zowel in protestantse als in katholieke kring, die twijfelen over steun aan de ChristenUnie omdat ‘het EO-sfeertje’ zo dominant is. Beter is het als de ChristenUnie mensen probeert te binden op basis van haar politieke inhoud. Dat brengt de partij ook terug tot bescheidener proporties en dat past bij de christelijk-sociale visie, dat de politiek een beperkte rol heeft.

Professionalisering
De huidige seculiere tijd vraagt om een creatieve christelijke minderheid. Hoe langer christenen blijven hangen in automatismen en gebruiken uit het verleden, hoe ernstiger de crisis van deze religie in Nederland zal worden. Dat geldt zeker ook voor de ChristenUnie. We kunnen ons de oude luxe van een theologische grondslag en een evangelische cultuur niet langer meer veroorloven. Dergelijke fenomenen zijn vooral hinderlijk: ze vervreemden een relevant deel van de kiezers, dat wel degelijk met de politieke inhoud van de ChristenUnie sympathiseert. Juist om die inhoud zou alles moeten draaien, ook in de grondslag, ook in campagnes. Het wordt hoog tijd om de klein-christelijke verzuiling achter ons te laten en een professionele, moderne partij te worden. Het principiële, christelijk-sociale profiel is er al. Het is een kwestie van omschakelen.

Remco van Mulligen (1981) is historicus, schrijver en journalist. Binnen de ChristenUnie (WI) is hij werkzaam als coördinator van het fellows-talentenprogramma.

« Terug

Reacties op '[Gastblog] Ontzuil de ChristenUnie - door Remco van Mulligen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari