Economisch beleid

04-04-2006 08:56 04-04-2006 08:56

Bijdrage Blokland aan het EP-debat over werkgelegenheid en economie.

MdV,

 

 

In 2003 schreef collega Garcia-Margallo y Marfil zijn vorige verslag over de economische richtsnoeren. Nu, drie jaar later, blijkt dat samenwerking door middel van de open coördinatiemethode onvoldoende effect sorteert. Dat blijkt zeer duidelijk uit de plaats die milieu in economisch beleid inneemt.

 

 

Op de top van Stockholm is destijds besloten om te streven naar integratie van milieubeleid en sociaal beleid in de richtsnoeren voor het economische beleid. De bedoeling hiervan is dat een duurzame en sociale markteconomie vorm krijgt in de Europese Unie.

 

 

Er is mijns inziens onvoldoende aandacht voor de milieuaspecten van het economische beleid. Ik pleit er dan ook voor dat in de richtsnoeren voor het economisch beleid naast verwijzingen naar het belang van het milieu ook duidelijke en concrete milieudoelstellingen opgenomen worden. Ik denk hierbij aan het opnemen van doelstellingen met betrekking tot energieverbruik en CO2 uitstoot reducties. Economische groei zal gepaard moeten gaan met een verantwoord gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

 

 

De amendementen van collega Lipietz wil ik daarom steunen.

 

 

Dank  u.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari