Effectiviteit hulp aan ontwikkelingslanden

06-04-2006 09:02 06-04-2006 09:02

Bijdrage Belder aan het EP-debat over de doeltreffendheid van hulp en corruptie in ontwikkelingslanden.

MdV,

 

 

Het Verslag van collega Van den Berg krijgt mijn steun. Corruptie staat immers een optimale effectiviteit en doelmatigheid van hulpverlening in de weg. Een voortvarende aanpak van corruptie is derhalve gewenst.

 

 

Het verslag reikt concrete en zinvolle instrumenten aan voor een versterking van controlemechanismen. Zo ontstaat een beter juridisch kader voor corruptiebestrijding.

 

 

Echter, het juridisch kader is niet de enige factor. Verwerping van corruptie als maatschappelijk fenomeen houdt evenzeer verband met heersende waarden in een samenleving. Maatschappelijke organisaties, met name ook religieuze leiders, moeten derhalve worden aangesproken op hun rol in de bevordering van goed bestuur en corruptiebestrijding.

 

Versterking van het debat op dat ideële niveau is noodzakelijk. Immers, zowel donorlanden als donateurs van hulporganisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gelden voor het bestemde doel en efficiënt worden aangewend!

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari