Zonder koerswijziging is Europa superstaat

FB-eurofractie-avatarvrijdag 16 mei 2014 10:36

Opinieartikel verschenen in het ND van 16 mei:
Hans Vollaard beschuldigt ChristenUnie en SGP van het onterechte gebruik van de term ‘Europese superstaat’ (ND 6 mei). Feit is dat in snel tempo beleidsterreinen in Europese handen komen. Nederland kan dat niet tegenhouden.

Met verwijzing naar onze slogan voor de Europese verkiezingen op 22 mei – ‘Samenwerking Ja, Superstaat Nee’ noemde Vollaard deze term ‘overspannen’, ‘misplaatst’, en ‘stoer, maar sterk overtrokken’. Kern van Vollaards betoog is, dat de Europese Unie geen superstaat in wording is. Hij maakt een karikatuur van onze verkiezingsleus, om die vervolgens met kromme argumenten en halve waarheden te bestrijden.

Volgens Vollaard kan de EU niets doen zonder medewerking van de lidstaten. Dat is gewoon niet waar. De meeste Europese beleidsterreinen kennen geen vetorecht meer voor de lidstaten. Zo heeft Nederland tegen de laatste Europese begroting gestemd, omdat die veel bescheidener kon. Ons land was echter in een minderheid en betaalt nu toch mee.

Over het percentage wetten dat uit Europa komt, bestaat verschil van inzicht. Het is ook een beetje een definitiekwestie. Op sommige beleidsterreinen, zoals landbouw en internationale handel, komen vrijwel alle wetten direct uit Europa. Op andere beleidsvelden stelt de EU minimumnormen, zoals bij asiel en migratie.

Vollaard stelt dat 15 procent van onze wetgeving uit Europa komt. Zo’n laag percentage ben ik nog nooit tegengekomen: de meeste schattingen gaan uit van 50 à 80 procent. Maar veel belangrijker is de richting: in snel tempo komen belangrijke beleidsterreinen in Europese handen. Onlangs heeft de EU het toezicht op de financiële sector overgenomen. Ook op de terreinen van veiligheid en justitie stelt de EU steeds meer de beleidskaders. Zo zijn er vergevorderde plannen om een Europees Openbaar Ministerie op te richten: het begin van een ontwikkeling waarbij het strafrecht supranationaal wordt.

Vollaard bekritiseert ons voorstel dat een aantal crisislanden uit de eurozone zou moeten stappen. Uittredende landen zouden jarenlang onder hun euroschulden gebukt blijven. Hij vermeldt echter niet dat wij voor die landen een pakket maatregelen willen, waaronder een gedeeltelijke kwijtschelding van schulden. Met onder andere deze kwijtschelding en een gedevalueerde eigen munt zijn die landen en hun inwoners véél beter af!

In 1579 werd met de ondertekening van de Unie van Utrecht de grondslag gelegd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In die overeenkomst werd omschreven wat de fundamentele kenmerken van een staat zijn, namelijk: het recht om belasting te heffen, het onderhouden van een leger en het ontwikkelen van een eigen buitenlands beleid.

Bezien we deze basiskenmerken van een staat, dan valt direct op dat de EU hierop stuk voor stuk haar oog heeft laten vallen. Er zijn serieuze plannen om de Europese begroting te financieren met directe Europese belastingen, in plaats van overschrijvingen vanuit de lidstaten. Met de (nog niet ingezette) ‘European Battlegroups’ staat een begin van een Europees leger in de steigers. Sinds het Verdrag van Lissabon (uit 2009) heeft de EU een eigen ‘Dienst voor Extern Optreden’ en wordt een alomvattend Europees buitenlands beleid stap voor stap opgebouwd.

Hier stopt het niet. De EU wil met ‘bindende lidstaatcontracten’ dat eurolanden gedetailleerde Brusselse aanwijzingen opvolgen op het gebied van economische hervormingen. En het Europese reddingsfonds ESM, waar Nederland al 4,5 miljard aan heeft overgemaakt en ook voor 40 miljard (bijna 7% van ons bruto nationaal product) garant staat, kan direct zónder Nederlandse toestemming worden ingezet.

ook in het onderwijs

Daarnaast zijn er voortdurend pogingen Europa meer macht te geven op beleidsvelden als onderwijs en gezondheidszorg. Onlangs werd in het Europees Parlement met slechts zeven stemmen verschil een motie verworpen waarin stond dat abortus in alle lidstaten legaal en gratis zou moeten worden, dat ziekenhuizen op religieuze grondslag moeten worden afgeschaft en dat vanaf de basisschool seksuele voorlichting gegeven moet worden, zónder inmenging van de ouders. Dít is de superstaat in wording die wij bestrijden.

Onze verkiezingsleus ‘Samenwerking Ja, Superstaat Nee’ is duidelijk. Is realistisch. Wij kiezen voor Europese samenwerking. Samenwerken voor een beter milieu, bestrijding van mensenhandel en voor eerlijke handel etc. Maar geen Europa dat alles gaat bepalen. Dat was onze koers de afgelopen jaren, dat is onze koers voor de komende jaren. 

Door: Peter van Dalen, lijsttrekker ChristenUnie-SGP bij Europese verkiezingen 

« Terug

Reacties op 'Zonder koerswijziging is Europa superstaat'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari