Europese steun bij natuurrampen beperken tot noodhulp

18-05-2006 14:48 18-05-2006 14:48

Het Europees Parlement spreekt vandaag over natuurrampen. Aanleiding zijn de bosbranden in Zuid-Europa en de overstromingen in Noord-Europa. De Eurofractie ChristenUnie-SGP vindt het niet nodig dergelijke rampen op Europees niveau aan te pakken. Het Parlement zet in op een aantal EU initiatieven die vooral gericht zijn op bosbranden en de bestrijding daarvan. Hoewel de Eurofractie de problemen rond bosbranden erkent, is zij van mening dat EU interventie pas aan de orde is, wanneer er een Europees probleem aan ten grondslag ligt. Dat is in haar optiek hier niet het geval.

De fractie is voorstander van onderlinge solidariteit, maar het afdwingen daarvan op Europees niveau doet afbreuk aan het principe. Dat geldt in mindere mate ook voor het Solidariteitsfonds. Dat fonds heeft volgens de fractie bestaansrecht in gevallen die heel Europa raken en waarop individuele lidstaten geen passend antwoord hebben. Bij de huidige ideeën wordt te weinig kritisch gekeken naar de draagkracht van lidstaten en de soort rampen waarbij de EU hulp biedt.

Een sterkere concentratie van middelen zal resulteren in een slagvaardiger instrument. Een positief element is dat uitkering uit het fonds wordt gekoppeld aan preventief handelen van lidstaten. Dat vergroot het bewustzijn van het belang van risicopreventie bij lidstaten die de schade door rampen in de toekomst kan reduceren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari