Bijdrage Carola Schouten aan het plenair debat over Wijziging Algemene Ouderdomswet ivm beëindiging voorschotregeling en vaststelling grondslag voor stellen regels mbt hoofdverblijf dezelfde woning

woensdag 18 juni 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een plenair debat met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

Kamerstuk:    33 853

Datum:            18 juni 2014

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Voor AOW'ers is er de afgelopen jaren veel onzekerheid geweest. Als mensen beiden een eigen huis hadden, maar voor elkaar zorgden, kon de SVB langskomen, waarna een gesprek kon plaatsvinden met heel veel onzekerheid en zelfs het verlagen van de uitkering tot gevolg. De voorbeelden van het controleren op twee tandenborstels in de badkamer zijn ons ook bekend. Het is dus goed dat dit wetsvoorstel duidelijkheid biedt. Zodra er sprake is van twee woningen, wordt men geacht wel voor elkaar te zorgen, maar een eigen …

Er gaat een lichtje branden ten teken van het feit dat mijn spreektijd het einde nadert. Nu heb ik inderdaad niet voor lang ingeschreven, maar voor zo kort nu ook weer niet, voorzitter.

De voorzitter:
Ga uw gang.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Nu is er duidelijkheid gecreëerd. Twee personen met elk een woning worden geacht zelfstandig wonend te zijn, al kunnen zij best voor elkaar zorgen. Die duidelijkheid is prima. De Kamer heeft daarover vaak gedebatteerd. Ik ben blij dat het nu geregeld wordt.

Ik heb nog enkele kleine vragen, inderdaad onder andere over de basisregistratie van personen, die we bij meerdere departementen aan de orde hebben gesteld. Er zal nu veel belang aan worden gehecht, terwijl blijkt dat er op punten ook fraude plaatsvindt. Gaat de staatssecretaris zich in dat debat mengen om ervoor te zorgen dat dit correct op orde is en we dergelijke discussies niet opnieuw krijgen? De Sociale Verzekeringsbank zal volgens de staatssecretaris steekproefsgewijs onderzoek naar de handhavingsrisico's doen. Ik hoor graag van de staatssecretaris of zij de Kamer op de hoogte wil houden van de uitkomsten en de mogelijk aanvullende maatregelen die op grond daarvan worden genomen.

Ik kom op het laatste punt. Dat is voor ons een aangelegen punt. Het betreft de wijze waarop in andere regelingen met deze situatie wordt omgegaan. Mevrouw Vermeij noemde al een voorbeeld. Ik vraag mij af hoe het bij de Anw, de Algemene nabestaandenwet, is geregeld. Daarin komen dit soort situaties ook voor. Ik heb gezocht, maar heb niet kunnen vinden dat ook daarin straks op deze manier met de situatie wordt omgegaan. Kan de staatssecretaris uitsluiten dat Anw'ers straks ook weer … nou ja, dat er tandenborstels worden geteld? Gaat ook voor hen de regeling op dat we ervan uitgaan dat zij zelfstandig wonen als zij beiden een eigen woning hebben?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari