ChristenUnie en Israël – Vrede van onderop

Israelwoensdag 25 juni 2014 12:29

Binnen de ChristenUnie blijkt Israël reden tot verdeeldheid. Wouter Beekers gooide vorige week donderdag de knuppel in het hoenderhok door te melden dat de Israëlpolitiek van de CU te eenzijdig op Israël gericht is. Joël Voordewind reageerde twee dagen later met de boodschap dat Jood en Palestijn ook bij hem evenveel waard zijn. Hoe overstijgen we dit gekissebis? Door navolging.

Zalig zijn de Vredestichters
“Zalig zijn de vredestichters”, sprak Jezus. Augustinus schrijft: “ziet u ergens mensen die onenigheid hebben? Zorg dan dat u de vrede tussen hen herstelt”. Ook reformator Calvijn zingt zijn partij mee in het vredeskoor: een christen moet niet alleen de “tweedracht verafschuwen, maar zich ook beijveren om twisten, tusschen anderen gerezen, bij te leggen”. Paus Johannes XXIII heeft aan deze boodschap zelfs een hele encycliek gewijd, waarvan de titel genoeg zegt: Pacem in terris (Vrede op aarde). Maar hoe bereik je vrede?

Sir Herbert Samuel, gouverneur van mandaatgebied Palestina tijdens het interbellum, pleitte te starten met het zoeken naar vrede van onderop. Dit standpunt verdient navolging. Door economische samenwerking tussen Israëlieten en Palestijnen te promoten merken Palestijnse werknemers dat Israël niet per definitie “de bezetter” is, maar juist een goede werkgever. Tegelijkertijd blijkt dat Palestijnen geen terroristen en stenengooiers zijn, maar bovenal mensen met een gezin. De economieën raken verweven en er ontstaat wederzijdse afhankelijkheid. Hierdoor loont het steeds minder om de wapens op te pakken. Verzoening van onderop betreft ook sociale samenwerking, zoals gemengde universiteiten en sportverenigingen.

Verzoening van onderop
Door te focussen op deze verzoening van onderop en niet op een van beide partijen of de positie van Israël kan de ChristenUnie de heikele discussie omtrent haar Israëlbeleid overstijgen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer.

In maart 2013 kondigde minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans aan producten uit Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied “correct te willen labelen”. Joël Voordewind reageerde furieus en sprak op Twitter over “Israël bashing”. De ChristenUnie startte een handtekeningenactie uit protest tegen de “selectieve verontwaardiging over Israël”. Door deze terminologie te gebruiken kwam de ChristenUnie in een gepolariseerd debat terecht. Beter had men duidelijker kunnen benadrukken dat de vrede van onderop niet gebaat is bij zo’n labelactie: de Israëlische producten zorgen voor veel werkgelegenheid in de Palestijnse gebieden en daardoor voor interactie tussen Joden en Palestijnen. Als er door een label op die producten een boycot ontstaat, beïnvloedt het deze nog broze samenwerking. Door hier de focus op te leggen, zou de CU hetzelfde standpunt uitdragen, maar niet vervallen in een gepolariseerde discussie over de positie van Israël en Palestina.

Een veel geslaagder voorbeeld geeft de recente reis van Joël Voordewind naar Israël. Voor het Reformatorisch Dagblad hield hij een dagboek bij waarin hij verslag deed van de trip. Voordewind bezocht projecten die zijn gericht op verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen. Voorbeelden hiervan vormen gemengde scholen (waar Israëlische en Palestijnse kinderen in harmonie naar school gaan) en het Peres Vredescentrum (dat vrede nastreeft door economische omstandigheden te verbeteren). Hij sluit zijn laatste dagboekpagina af met een oproep voor vrede en een aanbeveling voor het Nederlandse beleid: “het Nederlandse belastinggeld aan de Palestijnse Autoriteit kan beter geïnvesteerd worden in de vrede van onderop”. Hiermee focust de ChristenUnie wel op die vrede van onderop en niet op een eenzijdige steun van Israël, danwel de Palestijnse gebieden. Laten we deze lijn met elkaar proberen vast te houden.


Floris Grijzenhout is politicoloog en historicus en volgde in 2013 het Fellowsprogramma van het WI. Dit artikel is een voorpublicatie van het julinummer van Denkwijzer over het thema ‘wereldwanorde’.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie en Israël – Vrede van onderop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari