Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van de Wet registermediator

donderdag 10 juli 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Wet registermediator

Onderwerp:   Het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

Kamerstuk:    33 722

Datum:            10 juli 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator).

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien mediation als een van de waardevolle mogelijkheden van buitengerechtelijke geschiloplossing. Zij hebben echter weinig gegevens kunnen vinden over de effectiviteit van mediation in verhouding tot andere wijzen van buitengerechtelijke geschiloplossing. Zij vragen de indiener of de huidige voorgestelde wetgeving niet te makkelijk de keuze voor mediation maakt, waar andere vormen van buitengerechtelijke geschiloplossing eveneens zouden voldoen. Zij vragen of er terreinen zijn waar de indiener mediation als verplichting beschouwt alvorens een rechter uitspraak kan doen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen vragen bij de invulling van de commissie mediation. Deze leden merken op dat de huidige keuze voor benoeming in combinatie met het instrumentarium van de commissie tot bemoeienis van de overheid c.q. de Minister leiden. Waarbij vragen zijn  te stellen over de gewenste onafhankelijkheid en neutraliteit. Deze leden vragen de indiener nader in te gaan op de bezwaren die zijn geuit bij deze betrokkenheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Zij vragen in het bijzonder in te gaan op de positie van de advocaat- mediator en de discussie die gevoerd is in de Tweede Kamer bij de wet positie en toezicht advocatuur.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom ten aanzien van een schorsing van een mediator  niet is gekozen voor het bieden van de mogelijkheid om bekend te maken voor welke registermediator is besloten tot  (tijdelijke) doorhaling van de inschrijving.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari