Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van een kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring

dinsdag 17 juni 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van een kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring

Onderwerp:   Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring

Kamerstuk:    21 501 - 32

Datum:            17 juni 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring. Zij hebben hierbij enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister in welk opzicht producentenorganisaties daadwerkelijk de ruimte krijgen om te werken aan een beter rendement op investeringen in duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu. Kan de minister hierbij ingaan op de samenhang tussen de Europese mogelijkheid tot het creëren van producentenorganisaties en de beleidsregel van de ACM over mededinging en duurzaamheid?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister om een overzicht te geven van alle mogelijke activiteiten die uitgevoerd kunnen worden door productenorganisaties in Nederland, mede gelet op het feit dat een aantal activiteiten in Nederland publiekrechtelijk wordt geregeld. Genoemde leden merken op dat de Europese Commissie het alleen voor de sector groente en fruit mogelijk heeft gemaakt om activiteiten uit te besteden. Deze leden vragen de minister waarom dit niet voor andere sectoren geregeld is en of hij bereid is zich hiervoor in te zetten.

De Europese verordeningen legt de verplichting op om toezicht te houden op de PO’s en BO’s en op gezette tijden controles te verrichten. Welke organisatie zal deze controles uitvoeren, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

In samenhang met een AVV kan alleen collectieve financiering worden opgelegd indien aangetoond wordt dat de betreffende maatregel of activiteit van algemeen economisch belang is voor alle marktdeelnemers wiens activiteiten met het betrokken product of de betrokken producten verband houden. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister aan te geven op welke wijze moet worden aangetoond dat een maatregel en de bijbehorende financiering van algemeen economisch belang is.

De minister heeft gekozen voor een ruimere toepassing van de AVV, waarbij niet op voorhand doelen worden uitgesloten. Hierbij zal een verzoek tot AVV van geval tot geval worden beoordeeld. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister aan te geven in welke gevallen hij bereid is AVV’s goed te keuren, bijvoorbeeld op het terrein van diergezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Tot slot vragen de leden van de ChristenUnie-fractie hoe na de opheffing van de productschappen de private financiering voor de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen vormgegeven wordt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari