Frankrijk op de vingers getikt voor nieuwe boetes voor vrachtwagenchauffeurs

controlewoensdag 10 september 2014 11:54

De Europese Commissie heeft grote vraagtekens of de nieuwe Franse boetes voor vrachtwagenchauffeurs die hun weekendrust doorbrengen in hun cabine, in overeenstemming zijn met Europese wetgeving. Dat blijkt uit antwoorden van Transportcommissarsis Kallas op vragen van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), lid van de Transportcommissie van het Europees Parlement. Van Dalen:

,,Half juli besloot Frankrijk dat vrachtwagenchauffeurs hun normale weekendrust niet meer mogen doorbrengen in hun cabine, op straffe van maximaal 30.000 euro boete en 1 jaar gevangenisstraf. In reactie op mijn vragen proef je dat de Commissie van mening is dat vrachtwagenchauffeurs hun weekendrust wél mogen doorbrengen in hun cabine én dat de Commissie de boetes buiten proporties vindt. Frankrijk zal de nieuwe boetes, in overleg met de Commissie, moeten aanpassen. Anders kan de Commissie een juridische procedure tegen Frankrijk starten bij het Hof van Justitie van de EU.”

(Klik hier voor de link naar ons artikel in juli over het besluit van Frankrijk)

Van Dalen is blij dat het voor de Nederlandse internationaal-transportsector nu duidelijk is dat een chauffeur zijn normale wekelijkse rusttijd wel degelijk in de cabine door mag brengen. ,,Als een voertuig over geschikte slaapfaciliteiten beschikt en stilstaat, mag een chauffeur daar zijn normale weekendrust doorbrengen. Voorwaarde is wel dat de chauffeur de vrijheid heeft om zijn rust ook ergens anders door te brengen”, aldus de Europarlementariër.

Die voorwaarde vindt Van Dalen erg belangrijk: ,,Je ziet in de Transportsector steeds vaker chauffeurs, uit met name Oost-Europa, die van hun opdrachtgevers maandenlang hun rust moeten “genieten” in hun cabine. Echte vrijheid om tijdens de normale weekendrust hun cabine te verlaten, hebben ze niet. Dat leidt tot mensonterende toestanden op parkeerplaatsen langs de grote Europese snelwegen. Het is goed dat de Europese Commissie lidstaten wel de ruimte biedt deze wantoestanden een halt toe te roepen.”

Ook verwacht Van Dalen veel van de evaluatie van de handhaving van de sociale wetgeving in het wegvervoer, die de Commissie tevens aankondigt in de antwoorden. Van Dalen hoopt dat de tekortkomingen in de handhaving van de rij- en rusttijdenregelgeving en de cabotageregelgeving, die ongetwijfeld aan het licht zullen komen, ertoe leiden dat de Commissie en de lidstaten samen hard gaan werken aan betere wetgeving voor en handhaving van het wegvervoer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005884/2014

aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Peter van Dalen (ECR)

NL

E-005884/2014

Antwoord van de heer Kallas

namens de Commissie

(9.9.2014) 

 

Betreft:        Franse regelgeving betreffende weekendrust in vrachtwagens

Frankrijk heeft deze week verboden dat vrachtwagenchauffeurs hun normale wekelijkse rusttijd doorbrengen in hun voertuig, ook al is dit voertuig voorzien van keurige slaapfaciliteiten, op straffe van een boete van maximaal 30 000 euro en één jaar gevangenisstraf.

1.    Is de Commissie van mening dat het, op basis van artikel 8, lid 8, van Verordening (EG) nr. 561/2006, toegestaan is de normale wekelijkse rusttijd in het voertuig door te brengen als het voertuig behoorlijke slaapfaciliteiten biedt en stilstaat?

1.    In artikel 8, lid 8, van Verordening (EG) nr. 561/2006 is bepaald dat bestuurders hun dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden buiten hun standplaats in een voertuig mogen doorbrengen indien dat voertuig over geschikte slaapfaciliteiten beschikt en stilstaat.

 

In die verordening is niet bepaald waar bestuurders hun normale wekelijkse rusttijd moeten doorbrengen. Aangezien die echter gedefinieerd is als "een wekelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken", moet een bestuurder, indien hij dat wenst, zijn normale wekelijkse rusttijd thuis of op een andere plaats dan in zijn voertuig kunnen doorbrengen.

 

2.    Is de Commissie van mening dat een boete van 30 000 euro en een gevangenisstraf van één jaar voor het doorbrengen van de normale wekelijkse rusttijd in het voertuig doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn?

2.    Overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de verordening dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat sancties voor inbreuken op de verordening doeltreffend, evenredig en niet-discriminerend zijn. De Commissie heeft in overleg met de Franse autoriteiten een onderzoek geopend om te onderzoeken of de nieuwe boetes die Frankrijk voor inbreuken op deze verordening heeft vastgesteld, aan die eisen voldoen.

 

3.    Deelt de Commissie mijn mening dat het sociaal onwenselijk is dat chauffeurs verschillende opeenvolgende dag- en weekendrusten genieten op parkeerplaatsen in het buitenland, ver weg van hun geregistreerde woonplaats? Wat gaat de Commissie tegen deze ontwikkeling doen?

3.    Bij de organisatie van de arbeidstijd van bestuurders moeten een aantal eisen in acht worden genomen op grond van Verordening (EG) nr. 561/2006 en Richtlijn 2002/15/EG betreffende de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. De Commissie werkt nauw samen met de lidstaten en de sector om ervoor te zorgen dat deze regelgeving correct en effectief wordt toegepast. Om eventuele tekortkomingen aan het licht te brengen zal zij een ex-postevaluatie uitvoeren van de manier waarop de regelgeving wordt toegepast. Voorts kunnen de sectorale sociale partners afspraken maken over de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid in de sector, bijvoorbeeld via een sociale code voor mobiele werknemers. Indien zij besluiten hierover besprekingen aan te vatten, zal de Commissie hen daarbij ondersteunen.

« Terug

Reacties op 'Frankrijk op de vingers getikt voor nieuwe boetes voor vrachtwagenchauffeurs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari