Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers met betrekking tot een Voorstel van wet van de Leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

donderdag 11 september 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken met betrekking tot een Voorstel van wet van de Leden Fokke, Voortman en Schouw

Onderwerp:   Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

Kamerstuk:    33 934

Datum:           11 september 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorstel dat strekt tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn geen voorstander van de invoering van  een raadgevend referendum zoals uitgebreid is gewisseld bij de behandeling van de oorspronkelijke wet. Deze leden achten het nagenoeg onmogelijk voor volksvertegenwoordigers om vrijblijvend om te gaan met de uitkomsten van een raadgevend referendum, waarmee het de facto dezelfde werking heeft als een decisief correctief referendum, dit echter voordat de volksvertegenwoordiging zelf een besluit heeft genomen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om nader toe te lichten hoe dit bezwaar is gewogen bij het vaststellen van de opkomstdrempel. Deze leden vragen bovendien in hoeverre de raadgeving anders is te waarderen bij een opkomst van bijvoorbeeld 29% dan bij een opkomst van bijvoorbeeld 32%. Deze leden hebben bij de eerdere wetsbehandeling veelvuldig gehoord dat de volksvertegenwoordiging hoffelijk zal moeten omgaan met de uitslag van het referendum, zij vragen hoe de voorgestelde opkomstdrempel bij deze hoffelijke omgang past.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat in het huidige wetsvoorstel het predikaat ‘raadgevende uitspraak tot afwijzing’ verleend wordt indien een meerderheid van ten minste 30% van de kiesgerechtigden zich in afwijzende zin uitspreekt. Deze leden vragen hoe hierin uitdrukking wordt gegeven aan het feit dat daarmee slechts 15% van de kiesgerechtigden afwijzend adviseert. De leden van de fractie van de ChristenUnie zien omgekeerd het gevaar dat indien meerdere malen de opkomstdrempel niet gehaald wordt, het instrument van het raadgevend referendum krachteloos wordt. Zij vragen de indieners om nader in te gaan op deze zorg. Deze leden vragen of er (internationaal) onderzoek is dat de keuze voor een bepaalde opkomstdrempel nader onderbouwt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari