Maak kennis met… Teunis Brand

Teunis Branddinsdag 16 september 2014 09:14

Sinds september heeft het WI een nieuwe gastonderzoeker in huis: Teunis Brand. Samen met zijn vrouw Nienke woont hij in Rotterdam, waar hij lid is van een PKN-gemeente. Teunis studeerde economie en haalde zijn master in Christian Studies of Science and Society. Daarna heeft hij gewerkt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij houdt van kamperen en geniet van het lezen van filosofie.

Je bent net begonnen bij het WI. Kende je het WI al? 
Vorig jaar heb ik het Fellowsprogramma gevolgd; dat was mijn kennismaking met het WI. Tijdens het Fellowsprogramma maakten we kennis met de traditie van het christelijke denken over politiek (denkers van Augustinus en Calvijn tot Dooyeweerd), en probeerden we de relevantie van dat gedachtegoed voor vandaag te ontdekken. Dat vond ik erg leuk en leerzaam, hoewel ik veel denkers door mijn studie en door studiekringen op de studentenvereniging al wel kende. Door het Fellowsprogramma kom je erachter dat er niet één manier is van christelijk denken over politiek. Daar is wat mij betreft niets mis mee: iedere tijd vraagt om een andere manier van denken. De antwoorden op politieke vraagstukken kunnen dan ook per periode verschillend zijn.


Waarom wil je juist voor de ChristenUnie werken?
Voor mij is het belangrijk dat een christelijke partij oprecht en open werkt, vanuit een christelijke geloofsovertuiging, en tegelijkertijd betrokken is op de samenleving als geheel. Ook vind ik het belangrijk als een partij met beide benen in de politieke realiteit staat. Volgens mij lukt het de ChristenUnie goed om die dingen te combineren. De ChristenUnie ziet het zijn van een christelijke partij niet als een doel op zich, maar als een kans binnen het huidige politieke bestel. Dat vind ik positief.
Bij het WI sta je natuurlijk met wat meer afstand van de praktische politiek, maar ook daar is het doel, wat mij betreft, om vanuit het christelijk geloof in gesprek te zijn met de samenleving. Het mooie van het WI is dat je wat meer tijd kunt nemen om je af te vragen wat echt belangrijk is en te zoeken hoe je identiteit zich vertaalt naar de manier waarop je in de samenleving staat. Ik hoop daar het komende jaar een bijdrage aan te kunnen leveren. 


Wat doe je precies bij het WI?
Het komende jaar ga ik mij als projectonderzoeker bezighouden met economie. Dat klinkt heel breed, en dat is het ook. Mijn onderzoek valt onder het onderzoeksprogramma ‘christelijk-sociaal 2030’. Het onderzoek moet uitmonden in een boekpublicatie en een symposium. Ik ga me vooral bezighouden met de vraag hoe een christelijke visie op economie eruit ziet, en welke waarden daarin centraal staan. Persoonlijk denk ik dat er in zo’n visie genoeg aantrekkelijks moet en kan zitten voor mensen die het christelijk geloof niet direct delen. Het is boeiend om te zoeken naar een specifieke bijdrage vanuit de christelijke traditie. In het onderzoek wil ik eerst bestuderen welke huidige trends in de huidige economie zich in de komende jaren waarschijnlijk zullen doorzetten. Denk aan technologische ontwikkeling, globalisering, het opknippen van productieketens en flexibilisering van de arbeidsmarkt. De vraag is hoe je deze ontwikkelingen waardeert en hoe je ermee omgaat. Een boeiend onderwerp is ook de toekomst van economische groei en hoe je vanuit als christen denkt over economische groei. Ben je als christen bijvoorbeeld automatisch een voorstander van een ‘economie van het genoeg’? Ook wil ik in de christelijke traditie duiken om te onderzoeken wat daaruit te leren valt voor het denken over economie. Daarna wil ik proberen een aantal lessen te trekken voor het heden en mogelijkheden voor beleid formuleren.


Van welke econoom kunnen we volgens jou momenteel het meest leren?
Dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik probeer van allerlei soorten denkers te leren, dus ik heb niet echt een favoriete econoom. Recent heb ik mijn masterscriptie voor economie afgerond. Die ging over de rol van geld in een crisis, en over economische instabiliteit volgens Marx. Daaruit heb ik een aantal lessen getrokken voor economische theorievorming vandaag. Ik vond Marx erg boeiend en leerzaam, maar ik ben er absoluut geen Marxist van geworden. Over het algemeen houd ik wel van onorthodoxe denkers, die net buiten de mainstream van het economisch denken staan of daar kritisch op reflecteren.


Wie of wat inspireert jou?
Ik vind de manier waarop Gert-Jan Segers zijn rol in de Tweede Kamer invult erg inspirerend. Heel gedreven vanuit het hart, maar ook met oog voor de grenzen van wat je kunt bereiken binnen de politiek. Ik vind het moeilijk zat om als christen in de samenleving te staan, en de moeilijkheid daarvan komt niet alleen van buitenaf. Als ik dan andere christenen eerlijk en open vanuit het geloof zie opereren, dan put ik daar moed uit. Daarnaast vind ik het knap hoe hij het thema van mensenhandel en prostitutie oppakt. Dat is echt een belangrijk thema, en de focus daarop zorgt ervoor dat je iets kunt bereiken.


Welk nieuws houdt jou bezig?
Eerlijk gezegd pak ik sneller een boek dan de krant, maar de onrust in de wereld is wel heel erg heftig. Er zijn op dit moment zoveel brandhaarden en er is zoveel geweld. De gruwelijke manier waarop IS huishoudt in Irak is niet voor te stellen. Het staat ver van mij af dat je moet vluchten voor je leven en werkelijk alles moet achterlaten. Het raakt me dat er zoveel onrecht in de wereld is. Sommige conflicten, zoals in Gaza, lijken ook zo onoplosbaar.


Het projectonderzoek ‘Dienstbare economie’ is net van start gegaan. Wilt u meedenken of heeft u suggesties? Mail dan naar wi@christenunie.nl.    

 « Terug

Reacties op 'Maak kennis met… Teunis Brand'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari