Peter van Dalen biedt Frans Timmermans lijst met actiepunten aan

BxzofzrIcAA3wiPdonderdag 18 september 2014 16:19

In Straatsburg heeft Europarlementariër Peter van Dalen een ontmoeting gehad met aanstaand EU-commissaris Frans Timmermans. Van Dalen heeft hem een lijst meegeven met punten van (Europese) wetgeving die verbeterd of geschrapt kunnen worden.

Onderstaand de 8 belangrijkste punten daaruit, voor een betere regulering in Europa:


1.    Wederzijdse erkenning van producten. De export van agriculturele producten is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. Veel van de verwerkte producten worden in Nederland gecontroleerd door de Voedsel- en Warenautoriteit. In verschillende Europese landen moet deze controle worden overgedaan door de eigen Voedsel- en Warenautoriteit alvorens deze producten vanuit Nederland worden ingevoerd. Op dit punt kan de wederzijdse erkenning van producten nog worden verbeterd.

2.    Omdat de Europese Unie sociale huurwoningen als een vorm van staatssteun beschouwt, heeft de EU bepaald dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning op 34.000 euro ligt. Het sociaal beleid van de lidstaten is typisch een taak en verplichting voor de Europese lidstaten om daar passende maatregelen op voor te stellen. Door middel van het belastingsysteem, toeslagen, maar ook door sociale huur kan een lidstaat een pakket van maatregelen vaststellen waardoor geen burger van de EU buiten de boot hoeft te vallen. Het is daarom onwenselijk dat de EU bepaalt wat de inkomensgrens is om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.

3.    De afgelopen 5 jaar is het aantal Europese Agentschappen gestegen van ongeveer 30 naar 45. Sommige van deze agentschappen doen goed werk en zijn hun geld meer dan waard zoals het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid en Europol. Er zijn echter ook agentschappen die zich bezig houden met onzinnige onderwerpen, zoals het Europees Centrum voor Beroepsopleiding. Ook zijn er agentschappen die zich bezig houden met vergelijkbare onderwerpen, zoals het Europees Agentschap voor de Veiligheid en Gezondheid op het Werk en de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden. Ten slotte zijn er agentschappen die zich bezig houden met beleidsterreinen die tot de primaire bevoegdheden van andere internationale organisaties behoren, zoals het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten. Daar houdt de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich ook mee bezig. Ik hoop dan ook van harte dat u de bezem (of liever: de stofzuiger) door deze Agentschappen haalt.

4.    Veel lokale en regionale overheden in Europa lopen aan tegen de Europese aanbestedingsregels. Nog steeds zijn deze overheden voor relatief kleine projecten veel tijd en geld kwijt om een goede aanbesteding te organiseren, terwijl het werk ondertussen ook gedaan had kunnen worden door een betrouwbare lokale leverancier. De drempel van de aanbestedingsregels moet daarom omhoog. Alleen voor grote werken is het nodig en wenselijk het werk aan te besteden via een Europese  aanbestedingsprocedure.

5.    Nederland is één van de weinige Europese landen waar de Nationale Rekenkamer ieder jaar onderzoekt of de Europese structuurfondsen goed en correct zijn uitgegeven in Nederland en of een nationale beheerverklaring kan worden afgegeven. Aangezien de Europese Rekenkamer jaar na jaar constateert dat er veel Europese subsidies onjuist worden besteed, is het wenselijk dat de Europese regeringen verplicht worden te laten onderzoeken of de Europese structuurfondsen goed en volgens de regels zijn uitgegeven.

6.    Op veel beleidsterreinen heeft de Europese Unie veel wetgeving vastgesteld. Zodra er een Europees probleem is geconstateerd begint de Europese wetgevingsmachine te draaien en spoedig ligt er nieuwe Verordening of Richtlijn op tafel. Het probleem wordt daarmee echter niet opgelost. Vaak is het probleem een gevolg van gebrekkige handhaving van bestaande Europese wetgeving. Vooral in de dienstensector, bij voorbeeld in de transportsector, wordt Europese wetgeving slecht, discriminerend en/of onredelijk gehandhaafd. Het zou goed zijn als de Europese Commissie, als Hoedster van de Verdragen, en u in het bijzonder, van handhaving van Europese wetgeving een absolute topprioriteit maakt. Betere regelgeving staat of valt niet alleen met de kwaliteit van de wetgeving maar zeker ook met de handhaving van de wetgeving. Als de handhaving van Europese wetgeving binnen de Europese Unie niet verbetert, heeft het geen zin een Commissaris voor Betere Regelgeving te benoemen.

7.    Binnen de Europese transportsector vindt steeds meer sociale dumping plaats: West-Europese werknemers worden uit de arbeidsmarkt gedrukt door werknemers uit Oost-Europa en derde landen die via schijnconstructies worden uitgebuit om voor een miniem salaris het werk te verrichten dat eerder door West-Europese werknemers werd gedaan. In het wegvervoer zien we Oekraïense chauffeurs, in de binnenvaart Filipijnse matrozen en Norwegian Air International vliegt binnenkort via een Ierse dochteronderneming met Thais personeel tussen Londen en New York. Door gebrekkige handhaving van bestaande beschermingsmaatregelen en doordat nationale overheden onvoldoende optreden tegen deze schijnconstructies wordt deze sociale dumping geen halt toegeroepen. Het is daarom tijd dat de Europese en nationale wetgevers hun verantwoordelijkheid opnemen en werken aan wetgeving die het verplicht dat er een reële band moet zijn tussen de gebruikelijke werkplek van de werknemer en het land wiens recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is. Wordt deze wetgeving niet op korte termijn aangenomen dan verliezen de Europese Unie en Nederland de werkgelegenheid in de economisch belangrijke transportsector op korte termijn aan landen aan de andere kant van de wereld.

8.    Ook wil ik u vragen de u opgelegde taak om de dialoog te voeren met kerken, religieuze- en levensbeschouwelijke organisaties, zeer serieus te nemen. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat juist kerken en deze organisaties een sleutelrol vervullen bij de ontwikkeling van sociale cohesie en welzijn in de samenlevingen van de Europese lidstaten.

 

« Terug

Reacties op 'Peter van Dalen biedt Frans Timmermans lijst met actiepunten aan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari