Veel belangstelling voor symposium ‘Overheid, markt en samenleving’

Symposium overheid markt samenleving.docxdinsdag 30 september 2014 16:11

Bijna honderd mensen reisden afgelopen vrijdagmiddag af naar Leerhotel Het Klooster in Amersfoort voor het WI-symposium ‘Overheid, markt en samenleving’.

Het symposium ving aan met een lezing van bestuurskundige Robert van Putten. Op basis van zijn studie  Coöperatiemaatschappij betoogde hij meer verantwoordelijkheid voor de samenleving. Van Putten pleitte ervoor de samenleving ook te verbinden met de politieke en de publieke zaak. De burger moet actiever worden in de politiek en moet gestimuleerd worden zorg te dragen voor publiek bezit, is zijn mening.

Senator Roel Kuiper vroeg aandacht voor het borgen van publieke belangen. In de jaren tachtig was de privatisering tot op zekere hoogte financiële noodzaak. Maar, zei hij, is de overheid niet wat te ver doorgeschoten? Wat is nu het publiek belang van de privatisering, naast de portemonnee van de burger?

Vanuit de Tweede Kamer was Carola Schouten aanwezig op het symposium. De overheid handelt soms tegenstrijdig, vindt zij. "Aan de ene kant bepleit zij meer mantelzorg, en aan de andere kant moeten er zo veel mogelijk mensen aan het werk. Ik heb deze week staatssecretaris Wiebes van Financiën gevraagd naar de waarden achter het belastingstelsel, maar ik kreeg geen antwoord." Ook Anja Haga (Provinciale Staten, Friesland) uitte kritiek op de rol van de overheid in deze discussie. “Het idee van de coöperatie is goed, maar de overheid zelf geeft er geen goed voorbeeld van. Het is goed dat iedere overheidslaag zijn rol heeft, maar die verschillende lagen moeten wel met elkaar samenwerken.”

Er was onder de deelnemers veel behoefte om over dit thema door te spreken. Veel mensen namen van de gelegenheid gebruik de sprekers vragen te stellen, ieder vanuit zijn kiesvereniging, maatschappelijke instelling of persoonlijke situatie. Zo riep het veel herkenning op dat burgerinitiatieven vaak worden klemgezet door een veelheid aan regels.

In het Reformatorisch Dagblad verscheen op 27 september een verslag van het symposium: 'Participatie: het is niet of, of, of, maar en, en, en'.


Over dit thema verschenen recent  ‘De Terugkeer van het Algemeen Belang’ (Roel Kuiper) en ‘Coöperatiemaatschappij’ (Robert van Putten en Wouter Beekers).

Als donateur kunt u het boek ‘Coöperatiemaatschappij’ gratis aanvragen. Daarnaast is het boek als download beschikbaar en is het te koop in onze webshop.

« Terug

Reacties op 'Veel belangstelling voor symposium ‘Overheid, markt en samenleving’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari