Bijdrage cultuurbegroting

carla-dik-banner-2-944x390zondag 02 november 2014 12:45

Lees hier de bijdrage van Kamerlid Carla Dik-Faber aan het debat over de cultuurbegroting.

Een paar weken geleden had ik de eer de galerie van Margreet Ledelay te openen. Een galerie die is gehuisvest in de Rotterdamse wijk Charlois en dat is niet zonder betekenis. Margreet is niet alleen kunstenaar in hart en nieren, maar zij voelt ook een grote betrokkenheid bij de samenleving en wil graag met haar galerie kleur geven aan deze wijk. Voorzitter, ik vind het geweldig om te zien als kunst deze brug slaat naar de samenleving.

De focus van de minister is ook om kunst te verbinden met andere domeinen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het convenant Lang leve de kunst, ondertekend door de minister en staatssecretaris Van Rijn, dat cultuurparticipatie door ouderen wil stimuleren.

Tegelijkertijd roept dit alles bij mij de vraag op: mag kunst ook gewoon kunst zijn? Ik was op werkbezoek bij De Ateliers in Amsterdam en heb daar jong aanstormend talent ontmoet. Onder begeleiding van professionele kunstenaars richten deze jonge mensen zich volledig op hun werk. Is de minister met de ChristenUnie van mening dat kunst ook intrinsieke waarde heeft en dat nut niet altijd is af te meten aan economische waarde of kijkers- en bezoekersaantallen? Is de minister bereid deze notie mee te nemen in de voorbereidingen voor de nieuwe Cultuurnota?

De ChristenUnie is zeer content met de inzet van de minister op het gebied van cultuureducatie. Het is goed dat zij hierover het gesprek voert met het onderwijsveld. Uiteraard hebben scholen de vrijheid om cultuureducatie naar eigen inzicht in te vullen, maar het lijkt ons zinvol om verder te kijken dan alleen het muziekonderwijs. Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, de grote kerken luiden de noodklok. Zij kampen met restauratieachterstanden, doordat zij bij de zogenaamde BRIM-subsidies achteraan in de rij moeten aansluiten. Ik begrijp dat focus binnen het BRIM nodig is, maar de kosten zijn echt te groot om alleen door de kerken, maatschappelijke en private partijen gedragen te kunnen worden. De grote kerken zijn zichtbare dragers van onze cultuur en die mogen we niet laten verslonzen. De ChristenUnie vraagt de minister om een impuls te geven aan het onderhoud. We hebben hiervoor een amendement ingediend.

Voorzitter, op de plek waar de kerk van mijn jeugd stond, staan nu woningen. Steeds meer kerken zijn niet meer in gebruik door een kerkelijke gemeenschap. De verwachting is dat de komende 20 jaren 2.000 kerken en 135 kloosters leeg komen te staan. De ChristenUnie vindt dit een trieste ontwikkeling. Het is mooi als we toch deze gebouwen kunnen behouden door hier een waardige herbestemming aan te geven. Kan de minister schetsen hoe het met de Nationale agenda voor de toekomst van religieus erfgoed gaat?

Mijn laatste punt gaat over de plannen van het Joods Historisch Museum om - naar analogie van het buitenland - een Nationaal Sjoa Centrum en Museum op te richten. Volgens het Joods Historisch Museum is het gebouw van de Hollandsche Schouwburg daarvoor geschikt te maken. In Nederland wordt versnipperd aandacht gegeven aan WOII en de Sjoa, bijvoorbeeld in Westerbork en in het Anne Frank huis. Het gehele verhaal over de jodenvervolging ontbreekt. En met het wegvallen van een generatie, dreigen verhalen uit eerste hand op te raken. Is de minister bereid in gesprek te gaan met het Joods Historisch Museum. Positieve betrokkenheid van het Rijk is erg behulpzaam om de gemeente Amsterdam en private sponsors te prikkelen hierin te investeren.

« Terug

Reacties op 'Bijdrage cultuurbegroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari