Bijdragen Blokland en Belder aan het debat over transatlantische Betrekkingen

woensdag 31 mei 2006 08:28

Bijdrage van B. Belder

Als rapporteur van dit Huis voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China verwelkom ik in mijn ontwerptekst het Amerikaanse initiatief om met de Unie tot een strategische dialoog over China´s "vreedzame opkomst" dan wel "vreedzame ontwikkeling" te komen. Pekings mondiale "peaceful rise" bezorgt immers Europeanen en Amerikanen gelijkelijk genoeg hoofdbrekens. En dat beperkt zich bepaald niet tot gedeelde handelsconflicten met óf gedeelde kritiek op de handhaving van de mensenrechten in China.

Als een welkome steun in de rug ervaar ik derhalve de paragrafen 8, 9 en 21 van het voorliggende rapport van collega Brok. Daarin is telkens sprake van de bevordering van een transatlantische benadering van de relaties met China. Denk met name aan het afbouwen van de gevaarvolle spanningen rond Taiwan alsmede progressie in de kwestie Tibet. Vanmorgen nog verzekerde de Dalai Lama mij persoonlijk dat een transatlantische aanpak van het Chinese probleem Tibet dringend geboden is!

MdV, mijns inziens kan juist het combineren van de transatlantische krachten China nopen een werkelijke stakeholder te zijn van het internationale systeem.

Bijdrage van J. Blokland

MdV,

Het onderlinge vertrouwen tussen de VS en de EU is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Daarom wil ik twee zaken noemen die opgelost moeten worden om dat vertrouwen te doen groeien.

Wij mogen niet berusten in de visa-vereisten die de Verenigde Staten aan sommige EU-burgers stellen. Commissievoorzitter Barroso heeft terecht de Verenigde Staten opgeroepen om de vereisten voor visa voor burgers uit de 10 nieuwe lidstaten op te heffen. Het is principieel onjuist om een dergelijke tweedeling voor EU burgers te hanteren.

Deze weken bespreekt de tijdelijke commissie voor onderzoek naar de vermeende CIA kampen haar ontwerpinterim-rapport. Er zijn aanwijzingen voor onregelmatigheden in de behandeling van verdachten. Er zijn tot op heden geen harde bewijzen.

Deze tijdelijke commissie zal haar werkzaamheden voortzetten om zo mogelijk tot een overtuigend bewijs te komen. Het Parlement zal in de aanloop naar de top dan ook moeten aandringen op substantiële medewerking. Paragraaf 11 uit het advies van de commissie burgerlijke vrijheden is als amendement ingediend.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari