EP actie 'one seat'

grondwet promo wand hemicycle01-06-2006 08:37 01-06-2006 08:37

Straatsburg staat – wederom – ter discussie als zetel van het Europees Parlement. Er is over gesproken in het Europees Parlement, de Tweede Kamer en er is zelfs een website geopend waarop de steun voor Brussel als enige vergaderplaats van het Europees Parlement kan worden uitgesproken. De Eurofractie van ChristenUnie-SGP heeft vanuit haar achterban diverse vragen gekregen over haar standpunt inzake de kwestie van de vergaderplaatsen en in het bijzonder over de actie die op de webpagina ‘www.oneseat.eu’ wordt gevoerd.

Hoewel de Eurofractie het doel van deze actie steunt is zij om twee redenen geen enthousiast voorstander van dit initiatief.

In de eerste plaats is de Eurofractie geen voorstander van het Constitutioneel Verdrag (‘De Europese Grondwet’) zoals die op dit moment is vormgegeven. De afwijzing van dit Verdrag door de inwoners van Frankrijk en Nederland heeft geresulteerd in een ‘reflectieperiode’ waarin uitwegen moeten worden gevonden uit de impasse. De Eurofractie meent dat het in die situatie niet correct is dat op onderdelen van die Europese Grondwet wordt vooruitgelopen. De actie ‘www.oneseat.nl’ is een vorm van het burgerinitiatief, rechtstreeks afkomstig uit de Europese Grondwet.

Handtekening geen invloed

Daarnaast voorzien de huidige verdragen niet in een mogelijkheid om via 1 miljoen handtekeningen een onderwerp op de Brusselse agenda te krijgen. Daarmee ontbreekt het de actie aan een formele status. Dat betekent dat de actie op dit moment niet meer dan symbolische waarde heeft en weinig invloed zal hebben. Hoewel de bedoeling goed is, wil de Eurofractie burgers niet het idee geven invloed uit te kunnen oefenen, terwijl dat niet het geval is.

Wat doet de Eurofractie?

Omdat de Eurofractie het doel van de actie –Brussel als enige en officiële vergaderplaats van het Europees Parlement – van harte ondersteunt, is gekeken waar en op welke wijze dit onderwerp op dit moment onder de aandacht kan worden gebracht. De positie van Straatsburg ligt verankerd in het Verdrag van Maastricht. Het wijzigen van de zetel betekent dus een wijziging van het Verdrag. Dat kan alleen door de regeringsleiders gebeuren. Daarom is er een brief – mede namens de andere Nederlandse Europarlementariërs - naar premier Balkenende gestuurd. Daarin wordt hij opgeroepen zich tijdens de vergadering van regeringsleiders van 15 en 16 juni aanstaande in te zetten voor de afschaffing van Straatsburg als zetel van het Europees Parlement. Hij zal daar zeker worden gesteund door de voorzitter van het Europees Parlement.

De Eurofractie is van mening dat dit middel op dit moment het meest geschikte is om de kwestie van de zetel van het Parlement ter discussie te stellen. We hopen dan ook op een positieve houding van de premier en een constructieve discussie in de Raad.

Hans Blokland
Bas Belder

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari