Verslag overleg asielzoekers en Iran

12-04-2006 14:46 12-04-2006 14:46

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) krijgt van geen enkele groep
mensen zo veel mails als van christenasielzoekers die bang zijn terug te
moeten naar Iran. Vandaar dat verzocht is om een nieuw ambtsbericht,
waarop minister Verdonk in haar brief reageert met de stelling dat tot het
christendom bekeerde moslims in Iran maatschappelijk probleemloos
kunnen functioneren. Dat oordeel kan echter moeilijk herleid worden tot
het ambtsbericht. Christenen worden op school en op de arbeidsmarkt
gediscrimineerd. Ook bij de overheid worden zij geweerd.

Aan de zorgvuldigheid waarmee het ambtsbericht tot stand is gekomen,
wordt niet getwijfeld. Teleurstellend is echter dat er veel niet in staat, zoals
hoe het met de waarschijnlijk door de overheid geïnstigeerde moord op
een voorganger zit en wat er gebeurd is met de tien dominees die na
marteling vrij zijn gelaten.

Van actievere christenen wordt in het ambtsbericht gesteld dat de politie
niet controleert wie de kerk in en uit gaat. Er zijn echter berichten dat het
deze mensen verboden is, in de eigen landstaal, het farsi, te preken. Een
Iraanse voorganger die inmiddels asiel heeft gekregen in Nederland
vertelt dat de overheid in dat geval spionnen stuurt, telefoongesprekken
afluistert, leden oppakt voor ondervraging in periodieke gevangenissen en
hen overeenstemmingen laat tekenen om niet meer naar de kerk te zullen
gaan. Bij nieuwe overtredingen worden zij via hun kinderen bedreigd,
worden zij geslagen, worden zij in diskrediet gebracht met vals bewijs en
worden werkgevers gedwongen hen te ontslaan. Van deze geluiden uit de
Iraanse kerk in Nederland wordt in het ambtsbericht echter niet gerept.
Mevrouw Huizinga-Heringa sluit zich wat de homoseksuele asielzoekers
betreft aan bij de woorden van de heer De Vries. Het advies om niet voor
de eigen religie of seksuele geaardheid uit te komen, is onmogelijk en
onjuist. Deze mensen vallen reeds op omdat zij niet meedoen aan het
dagelijkse bidden en zich niet opgeven als moslim. Bovendien is een
geval bekend waarin het niet uitkomen voor het christelijk geloof met
verblijf in de cel is bestraft. Een aanvulling op het ambtsbericht wat betreft
afvallige moslims en homoseksuelen is nodig. Tot dat moment moet er
voor beide groepen een vertrekmoratorium gelden.

Kan de minister van Buitenlandse Zaken bij het tot stand brengen van
komende ambtsberichten ook informatie van bijvoorbeeld de Iraanse kerk
in Nederland betrekken?

… [Nadere gedachtewisseling]

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) is erg blij met de beslissing
van minister Verdonk. Zij onderschrijft de vraag van de heer Van der
Staaij. De Kamer kan zo beter zien hoe de minister daarmee omgaat. Of
heeft de minister daarvoor angst?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari