Verslag overleg landbouw- en visserijraad

20-04-2006 14:52 20-04-2006 14:52

De heer Slob (ChristenUnie) was teleurgesteld over de uitspraak van de
Raad van State inzake het uitzaaien van Iers mosselzaad. Het is ook niet
goed dat dit soort onderwerpen zo is gejuridiseerd. Er moet een evenwicht
worden gezocht tussen ecologische en economische factoren. Wat
zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de langere termijn? Voldoen de
vergunningen voor het volgend jaar aan de eisen waaraan zij volgens de
Raad van State moeten voldoen? Het vinden van een oplossing is van
groot belang met het oog op de werkgelegenheid in de sector. Deze wijze
van uitzaaien was overigens gebruikelijk en wordt ook in andere landen
gehanteerd.

De minister is terecht kritisch over voorstellen van de Europese
Commissie voor verbetering van de economische situatie in de visserijsector
die op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad staan. Het is
van belang dat er een gelijk speelveld ontstaat in Europa. Waar mogelijk
moet de visserijsector nationaal worden ondersteund binnen de spelregels
die daarvoor zijn afgesproken. De heer Slob is benieuwd naar de
aanbevelingen van de Task Force Duurzame Kottervisserij die eind april
zullen worden gepresenteerd.

Het is goed om meerjarenplanningen te maken voor de visserij. Deze
moeten echter niet uitwerken op de wijze waarop dat in het beheersplan
voor schol en tong gebeurt. Hoe denkt de minister over het de bij de
World Summit on Sustainable Development in Johannesburg overeengekomen
principe van de maximaal duurzame oogst? Hoe denkt hij over het
voorstel van de Commissie over de weg daarheen met betrekking tot
vissterfte, de hoogte van de Total Allowable Catches (TAC’s) en het eventueel
reduceren van het aantal zeedagen? De uitspraak van de rechter in
kort geding over het motorvermogen van kotters is teleurstellend, zeker
omdat het uitgezette traject redelijk zorgvuldig was. Hopelijk kan er op een
gepaste wijze op worden gereageerd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari